Almen grunduddannelse (agu)

Den almene grunduddannelse (agu) indeholder praksisrettet under­visning i almene fag. 

Agu er til den unge, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, eksempelvis den 2-årige HF. Agu indeholder praksisrettet undervisning i almene fag, som er tilrettelagt så det teoretiske og abstrakte gøres mere håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at undervisningen kobles til de projekter eller temaer, eleverne arbejder med, så teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis. Undervisningen tilrettelægges som udgangspunkt med 2/3 teori og 1/3 praksis. 

Elever i agu skal som udgangspunkt have undervisning i:

  • Dansk eller dansk som andetsprog
  • Matematik
  • Identitet og medborgerskab eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære)
  • Et valgfrit fag
  • Evt. endnu et valgfag.

Prøver

Eleven skal til prøve i tre almene fag, hvor af dansk eller dansk som andetsprog og matematik udgør to af dem. Det tredje prøvefag findes ved udtræk mellem elevens øvrige fag. Eleven går til prøve, når eleven afslutter det niveau, der står i hans/hendes forløbsplan. Prøverne i de almene fag bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. I alle almene fag pånær PASE er prøveformen portfolioprøve. Prøveformen i PASE er en praktisk prøve over flere arbejdsdage.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.