Forskning og viden

Kom tæt på de unge, der deltager i FGU

FGU skal ruste gruppen af unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen. 

EVA har inden FGU’s oprettelse udarbejdet analyser, der beskriver de unge, som har brug for det forberedende tilbud forud for en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Væsentlige elementer i de unges tilgange til uddannelse og uddannelsesvalg

Målet med FGU er, at de unge bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse, eller at de unge får et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. For at kunne hjælpe denne gruppe af unge under 25 år på vej, kan du i analyserne få indblik i de elementer, der er væsentlige i de unges tilgange til uddannelse og uddannelsesvalg. EVA beskriver netop målgruppens tilgange til uddannelse og deres forskellige behov for støtte. Viden, der er vigtig at bygge videre på, hvis vi gerne vil blive bedre til at sende de unge videre i uddannelse og job. Nedenfor finder du, de unges tilgange til uddannelse og uddannelsesvalg.

De uddannelsesmotiverede unge – som mangler en vej

Unge, som har et defineret projekt med uddannelse, og som giver udtryk for, at de gerne vil have en uddannelse. De oplever imidlertid forskellige barrierer, som gør, at de har svært ved at finde en realistisk vej til at nå deres uddannelsesmål.

De uddannelsespressede unge – for hvem uddannelse er et ydre pres

Unge, som oplever et stort ydre pres om at tage en uddannelse, men har svært ved at se formål og mening med den uddannelse, de er i gang med, ofte fordi de mangler tro på sig selv og motivation for uddannelse.

De uafklarede unge – som mangler et formål med uddannelse

Unge, som er uafklarede med hensyn til deres uddannelsesvalg og uddannelsesmål. De har typisk ikke en oplevelse af sammenhæng i deres aktiviteter og savner en rød tråd. Der er ofte tale om unge, der mangler refleksion over og samtaler om uddannelse.

Hele undersøgelsen

Find 'De unge i målgruppen for de forberedende tilbud' på eva.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.