Motivation

Elever, der er motiverede for at lære, klarer sig bedre i skolen og i det videre uddannelsessystem.

Motivation er derfor et vigtigt element i en god skolegang. En del af de unge der starter på FGU har dog dårlige skoleoplevelser i bagagen og lav motivation for skolegang. På FGU skal de opleve undervisningsformer og – miljø som styrker deres motivation for deltagelse på FGU og til efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.