Trivsel

Hvis vi som mennesker skal lære og udvikle os, er det afgørende, at vi trives og har det godt.

Man taler derfor også om, at faglighed og trivsel går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger. På FGU skal der være et inkluderende socialt miljø, der understøtter trivsel og et aktivt socialt liv for de unge.

Samtidig er et af de tre retningsgivende mål med FGU, at trivslen løbende skal styrkes. Trivslen på FGU skal derfor følges i en ny national obligatorisk trivselsmåling.

Her kan du finde en undersøgelse af trivsel og mistrivsel blandt unge mellem 15 og 24 år, og lade dig inspirere af rapporten ”19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne”. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning.

 

Siden er opdateret 23. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.