Trivselsmåling

Trivselsmålingen på FGU er en årlig, national måling, der skal følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. Find vejledninger og vigtige informationer om trivselsmålingen.

Se videoen med dine elever

Videoen introducerer eleverne til trivselsmålingen på FGU og kan bruges i din forberedelse. Du kan vise filmen i din klasse, inden I besvarer spørgeskemaet.

© Børne- og Undervisningsministeriet
I trivselsmålingen svarer du på spørgsmål om, hvordan du har det på din uddannelse. Dine svar er vigtige, fordi de er med til at give et samlet billede af trivslen på din uddannelse – og blandt elever i hele landet.

fgu trivselsmåling 2023

Den nationale trivselsmåling

FGU-trivselsmåling: Information og vejledning til ledelsen

FGU-trivselsmåling: Information og vejledning til lærere og andre medarbejdere

Teknisk vejledning til trivselsværktøjet (PDF)
Vejledningen indeholder korte beskrivelser af ændringer til trivselsværktøjet i 2023-versionen, samt hvordan eleven besvarer trivselsmålingen.

Informationsbrev til elever
Indeholder oplysninger til FGU-elever, om hvordan trivselsundersøgelsen gennemføres. Brevet skal sikre, at elever bliver oplyst om trivselsmålingen.

Informationsbrev til ledere
Oplysninger til institutionens ledelse om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed.

Læs om følgeforskning og trivsel på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.