Forskning og viden

Voksne og vedholdenhed

Få inspiration til, hvordan I som lærere på Forberedende Voksenundervisning (FVU) og lignende hold kan arbejde med deltagernes vedholdenhed som en del af undervisningen.

Inspirationshæftet viser tre områder, som ifølge forskningen er vigtige at arbejde med, nemlig: deltagernes individuelle mål, evaluering og feedback samt undervisningsdifferentiering.

EVAs udgivelse bygger videre på viden om voksenpædagogik og fagdidaktik, som er et solidt fundament for at styrke vedholdenhed. Du får viden om, hvad du kan arbejde med for at styrke vedholdenhed, og det giver dig helt konkrete idéer til, hvordan du kan gøre i din undervisning. Du kan blandt andet styrke deltagernes vedholdenhed ved at gå i dialog om deres mål og læringsbehov, synliggøre og understøtte progression og ved at arbejde dynamisk med balancen mellem udfordring og støtte.

Hele undersøgelsen

Find 'Styrk voksnes vedholdenhed' på eva.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.