Artikel

Sådan kan du motivere og gøre matematik anvendelig med basale aktiviteter

Matematik bygger på basale aktiviteter, der foregår alle steder i verden. Derfor er de velegnede i matematikundervisning. Brug aktiviteterne til at synliggøre, hvordan matematik er nødvendig og støtter os i hverdagen, på uddannelser og på arbejde. Brug dem som katapult til at nedbryde myter om, at matematik er livsfjern, kedelig og uindtagelig.    

Brugen af matematik ændrer sig

Borgere i et moderne samfund har hverdagsliv med gøremål og informationer, der kræver at man behersker matematik på et grundlæggende niveau.  Man skal være parat til at vedligeholde sin matematik. Man skal kunne og ville bygge videre på den, når man skifter uddannelse, arbejde og bolig.

Man skal også kunne og ville bygge videre på sin matematik som følge af teknologiske forandringer. Tænk på, hvordan vi i dag betaler for varer, tager tid, måler mel til kager, viser vej, indretter os, ser TV, låner penge og sender post. Og sammenlign med 10, 20 og 30 år tilbage.

I dag køber vi færre frimærker og flere digitale løsninger. Vi aflæser færre analoge og flere digitale skalaer. Vi skal huske flere koder og færre telefonnumre. Kontakt med det offentlige er digital.

 

Seks basale aktiviteter består

Den engelske matematikdidaktiker Alan Bishop har angivet seks aktiviteter, der er basale for matematik. De foregår i alle kulturer og til alle tider; men de udmønter sig forskelligt. Det er:

at tælle, at måle, at lokalisere, at designe, at spille og lege, samt at forklare.

Designe og forklare er med i FVU-matematik Trin 2. De andre fire aktiviteter er med på Trin 1 og Trin 2 med indbygget progression.

Deltagerne på FVU-matematik har erfaringer med disse aktiviteter. Underviserne kan hjælpe med at sætte ord på erfaringerne og matematikken i dem. Underviserne og deltagerne kan lade sig inspirere til nye situationer med samme aktivitet, andre data og medier og andre matematiske begreber og operationer.

 

Obligatorisk samspil – valgfrit startpunkt

I undervisningen kan en basal aktivitet være startpunkt, der spiller sammen med data/medier og med matematiske begreber og operationer. Udvalgte data i bestemte medier kan også være startpunkt for samspillet. Specifikke matematiske begreber og operationer kan også være startpunkt.

Det er obligatorisk at støtte deltagerne til at opleve samspil mellem aktivitet, data/medier og matematiske begreber og operationer. Hensigten er at skabe netværk mellem hverdagsmatematik og akademisk matematik og ikke se matematik som abstrakt og afskåret.

 

Det kræver træning at kunne beherske

Det kan være spændende og sjovt at forbedre sine matematikkompetencer. Men det er også krævende for deltagere og undervisere. En FVU-underviser må træne sin opmærksomhed for hverdagsmatematikken i sit eget liv og i deltagernes nuværende og fremtidige liv. Deltagerne må være opmærksomme og koncentrerede, når de tegner, spørger, regner, lytter og forklarer.  

Derfor er det en god idé at have mange gode opgaver til samtaler og individuelt arbejde.

Det er også en god idé at have gennemtænkte historiske og geografiske varianter af samme opgave, så deltagerne kan sammenligne. Det øger både autenticitet og træningsmuligheder.  

 

Historiske varianter af opgaver

Der er gode opgaveeksempler i undervisningsvejledningen og i undervisningsmaterialer. De kan bruges, selv om dataene ikke er up-to-date. Find gerne aktuelle data og handlemuligheder til eksemplerne, og lad deltagerne regne på det gamle og det nye for at sammenligne og eventuelt gætte på fremtiden.

 

Geografiske varianter af opgaver

Internettet muliggør handel over grænser og opdaterede portaler om pris og anbefalinger. Det indre marked muliggør arbejde og bosættelse i andre EU-lande. Arbejdsmarkedet bliver mere fleksibelt.

Mange opgaveeksempler til FVU-matematik fokuserer på danske forhold eller på en enkelt branche og arbejdsforhold. Find gerne internationale data til eksemplerne og find gerne data om andre brancher og arbejdsforhold. Lad deltagerne regne på nationale og internationale data for at sammenligne, og lad dem sammenligne flere brancher og arbejdsforhold.

 

Specificering af basale aktiviteter

På FVU-Trin 1 udmøntes aktiviteten lokalisere som at angive tid, sted og retning. På Trin 2 er der tilføjet at identificere, at sammenligne og at omsætte i metersystemet. Se specificering af alle aktiviteter s. 52-53 i undervisningsvejledningen.

 

Kreditering

Udarbejdet af Lena Lindenskov, lektor i matematikkens didaktik på DPU i Emdrup, Aarhus Universitet på baggrund af:

Bekendtgørelse og undervisningsvejledning for FVU-matematik.

Bishop, A. (1988). Mathematical Education in its Cultural Context. Educational Studies in Mathematics, 19(2), 179-191.

Bishop, A. (1988). Mathematical enculturation: a cultural perspective on mathematics education. Dordrecht: Reidel.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.