Forløb

Vejret

Et undervisningsforløb til kursister på FVU start - med fokus på vejret.

Formål

Forløbets mål er at kursisten kan:

  • Formålet med forløbet er, at kursisterne styrker deres ordkendskab, mundtlige kommunikative færdigheder samt deres læse- og skrive kompetencer.

1. Omfang/planlægning

ca. 16 lektioner.
Forløbet kan f.eks. tilrettelægges som 2 x 8 lektioner a´45 minutter.

2. Forberedelse/opbygning

 

Materialer:

  • Udover materialet Vejret (se ovenfor), skal kursisterne have adgang til Internet.

3. Gennemførelse

I forløbet arbejder kursisterne bl.a. med:

  • Ordbank
  • Diagrammer og tabeller
  • At søge og anvende informationer fra Internet
  • At se/lytte til en dansk vejrudsigt. 

4. Evaluering/opfølgning

Afslut forløbet med en evaluering.

Kreditering:

Materialet er udarbejdet af Anne Weile fra HF& VUC Odense City Campus

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.