Artikel

Undervisning i ordforråd på FVU-start er et didaktisk håndværk

Undervisningen på FVU-start bør have fokus på at gøre kursisterne sprogligt aktive i samtalerne på holdet og derigennem styrke deres ordforråd. Denne artikel præsenterer nogle enkle principper for undervisning, der inddrager kursisterne og gør dem medansvarlige for deres sproglige læring.

Gør kursisterne sprogligt aktive

Bekendtgørelsen til FVU-start lægger op til, at undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte kursisters behov, ressourcer og kvalifikationer. Derfor er traditionel brug af lærebøger sjældent anvendelig i FVU-start, og fokus bør i stedet rettes mod kursisternes verden og dagligdag. Skab derfor som det første et overblik over dine kursisters kommunikative behov og sproglige kompetencer: Har de fx behov for ordforråd rettet mod deres arbejde eller fritid - eller mod offentlige instanser som skole eller læge?

Du kan derefter tilrettelægge ægte, kommunikative situationer, hvor en kursist eller kursistgruppe kommunikerer om et emne fra eget liv til sine holdkammerater. Fortælleren er ekspert på sin viden, og som underviser er du den, der lytter og “strækker” kursistens sprog, dvs. du omformulerer, tilføjer og tilpasser kursistens eget sprog og tanker.  Giv kursisten god tid til at omformulere sine sætninger, og giv ham flere forsøg til det. Stil evt. også uddybende spørgsmål; spørg fx om en præcisering (mener du…?) eller om flere informationer.

 

Brug det sprog, kursisterne kommer med

Når en kursist er vurderet egnet til FVU-start, skal han/hun kunne indgå i korte og rutineprægede samtaler, der f.eks. omhandler familie, arbejde og uddannelse. Du har dermed gode muligheder for at skabe et godt samtalemiljø i klassen. Dette samtalemiljø tager udgangspunkt i kursisternes liv og det sprog, de allerede har. Du kan fx medbringe en værktøjskasse, der indeholder fotos, redskaber, køkkenting, tøj, madvarer m.m. for at få kursisterne i tale. Hvis kursisten kun kender få ord på dansk, så anvend dem. Brug fx ordet æble og tal om vokalerne, antal lyde i ordet, farven, hvor køber I æbler, hvad bruger I æbler til, vokser æbler i hjemlandet osv. Ordet æble skrives på tavlen og anvendes i sammenhænge; hvor kan det indgå i sætninger, hvilke verber kan bruges i sammenhæng med ordet osv. I kan tale om ental/flertal og om bestemte og ubestemte former. Hvilke ord kan indgå i sammensatte ord med æble? Her kan I anvende andre basale ord fra kursisternes ordforråd, fx æblekniv, æblekage, æbletræ. Kursisterne vil opnå forståelse for, at ord kan indgå i mange forskellige ord og sammenhænge. Giv også kursisterne en bunke kort, hvorpå de kan skrive de nye ord. Bunken vil blive større fra gang til gang og vil rent visuelt give kursisterne et indtryk af, at deres ordforråd vokser. Kortene kan være fotos /tegninger/skrevne ord, der kan sættes i sammenhæng med allerede kendte og nye ord. Til næste undervisningsgang kan du producere en tekst, hvori det opbyggede ordforråd indgår, og kursisterne læser nu teksten og dermed ordene i en anden sammenhæng. Din tekst vil desuden fungere som modeltekst og danne udgangspunkt for kursisternes egen tekstproduktion.

 

Undervisning i ordforråd er et håndværk

Som underviser på FVU-start skal du kunne dit håndværk. Med andre ord skal du være stærk i fonologi, morfologi, grammatik og syntaks. Dine kursister er dog ikke optagede af at blive gode til grammatik, men af at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på baggrund af en velfungerende udtale og et passende ordforråd. Du skal desuden være fortrolig med kursisterne og skabe relationer til dem, idet det er deres sprog, der bliver udgangspunktet for undervisningen. Du skal kunne gribe utallige bolde i undervisningen, og du er hele tiden meget på. Du fanger kursisternes indspark og lader dem definere indholdet. Herved giver du kursisterne medansvar for undervisningen og for egen læring. Du skal til gengæld kunne skabe muligheder for at lytte til, udtale, skrive og bruge ord i gamle og nye sammenhænge, hvor kursisterne anvender det, de allerede kan og bygger videre på det. Nye ord læres og lagres bedre, når du er sprogligt aktiv, og du skaber med din undervisning grundlag for øget selvværd, udvikling af ordforråd og motivation for at lære mere. 

 

Kreditering

Annie Dammsbo Sindberg, Underviser i DSA, OBU og FVU v/Sprogcenter Viborg og University College Nordjylland og  Monica Irene Krarup Olesen, Adjunkt/underviser på bl.a. FVU- og OBU-læreruddannelsen v/University College Nordjylland.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.