Forløb

Sikker internethandel

Formålet med dette forløb er at give deltagerne konkret erfaring med, hvordan sikker internethandel bedst håndteres. 

Internethandlen vokser år for år. Det har de kriminelle også fundet ud af. Som samfundsborger bliver det vigtigere og vigtigere at kunne købe og sælge varer og ydelser på nettet.  

Formålet med dette forløb er at give deltagerne konkret erfaring med, hvordan sikker internethandel bedst håndteres. Det gøres ved, at de selv skal lære at:

 • Spotte falske hjemmesider og fupbutikker

 • Spotte fuptilbud

 • Gennemføre sikker betaling og vælger sikreste betalingsform

 • Håndtere: Hvad gør jeg, hvis jeg alligevel er blevet snydt?

Den forventede undervisningstid er to gange 45 minutter, og kan  udvides til at dække to x to lektioner á 45 minutter.

 

Forløbet er særligt relevant i følgende fag

FVU-start, FVU-digital, FVU-læsning og FVU-engelsk.

 

Formål

Phishing er en af de mest almindelige former for cybercrime. Det er derfor vigtigt at vide, hvad det er, hvilken teknik de internetkriminelle bruger, og hvordan vi forsvarer os imod det.

Materialet taler ind i forskellige faglige kompetenceområder. Afhængig af dine valg kan forløbet støtte deltagerne i at:

 • FVU-start:
  Udvikle mundtlige kommunikative færdigheder, som eksempelvis ordkendskab og ordforråd gennem undervisning, der inddrager erfaringer fra for eksempel hverdagsliv, job eller skolegang.
   
 • FVU-digital:
  Besidde færdigheder til at betjene digitale værktøjer i kommunikation om og håndtering af data. Eksempelvis gennem arbejde med sikkerhed, privatliv og persondata.
   
 • FVU-læsning: 
  Udvikle ordkendskab og basale færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Udvikle indsigt i, hvilke læse-, stave- og skriveopgaver, der stilles i hverdagen. For eksempel når it anvendes i forbindelse med arbejds- og privatlivet som kommunikationsmiddel eller til informationssøgning.
   
 • FVU-engelsk: 
  Styrke deres kommunikative færdigheder, så de kan forstå, tale og skrive engelsk, og dermed kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job og dagligdag. Det kan eksempelvis være, når it anvendes som middel til kommunikation eller til informationssøgning.

 

Tilrettelæggelse - forløb

Du kan med fordel se nærmere på:

Har du yderligere interesse i baggrundsstof om emnet se nærmere på:

Disse sites kan også indgå i undervisningen, når deltagerne skal lære om sikker internethandel. Siderne kan læses af og videoer kan vises for deltagerne.

Overvej, om der er etiske og moralske forhold, som er vigtige at være opmærksom på inden undervisningen?

 

Planlægning

Inden forløbet skal du sikre dig, at alle deltagerne har deres mobiltelefoner med og helst også en PC eller en tablet. Det er vigtigt med internetadgang.

 

Forløbets opbygning

Forløbet er opbygget som et samlet forløb, hvor aktiviteterne i de enkelte faser danner afsæt for aktiviteterne i de efterfølgende. Nogle faser eller aktiviteter kan komprimeres eller udelades, hvis blot man er opmærksom på, at det medfører ændringer eller justeringer i de efterfølgende fasers aktiviteter.

 

Fase 1: Deltagernes egne erfaringer

Undersøg i plenum, hvilke dårlige erfaringer deltagerne har med internethandel. Da alle formodentlig har erfaringer og alle gerne vil til orde, kan det være en god idé, at deltagerne først to og to taler sammen. Herefter samler du op i plenum. Hvis deltagerne ingen dårlige erfaringer har, kan det være en gode idé, at du som lærer kan give et par eksempler.

 

Fase 2: “Usikker e-handel” undersøges i grupper 

Tre til fire deltagere i hver gruppe vil ofte være passende.

Bed hver gruppe om at spotte og finde eksempler på e-handel-sites, mails og sms’er, hvor de ser efter:

 1. Falske hjemmesider

 2. Fuptilbud “der er for gode til, at de kan være sande” 

 3. Usikre betalingssider uden “lås” og “https” i adresselinjen

 4. Hjemmesider uden e-mærket

 

Fase 3: Deltagerne deler deres erfaringer og “spottefund”

Deltagerne kan eksempelvis gå sammen to og to fra forskellige grupper og dele deres fund med hinanden. 

 

Fase 4: Usikker og sikker betaling på nettet

Nu har deltagerne fået erfaring med, hvad de skal spotte for at finde de gode hjemmesider at handle på. 

Da der også kan være en fælde i selve betalingen, skal de nu arbejde med det. Af etiske årsager vil det være en dårlig idé at lade deltagerne gennemføre en hel betaling. De kan prøve at bestille et produkt på en hjemmeside og finde betalingsmetode dog uden helt at fuldføre betalingen. 

Eleverne arbejder nu igen sammen om at finde hjemmesider med forskellige betalingsformer. Det kan være kortbetaling, overførsler, mobilepay, paypal, kryptovaluta osv.

Opgaven til deltagerne er nu at lave en liste over forskellige betalingsmetoder vekslende fra sikker til usikker. Lad deltagerne give eksempler på mere eller mindre sikre betalingsmetoder. De kan med fordel se på de sites, som du måske selv har brugt i din forberedelse.

 

Brug din kritiske sans når du handler på nettet:

 

Fase 5: Hvis din handel på nettet er gået galt: Hvad mine rettigheder?

Da mere og mere handel foregår via nettet, kan det ikke helt undgås, at der sker fejl, eller at vi bliver snydt. Og hvad kan man så gøre?

Som aktiverende opgave kan du spørge til, hvad deltagerne selv ville gøre og bede dem give eksempler, hvis de kan. Det kan være din opgave at samle op på eksemplerne. deltagerne kan også selv afklare deres rettigheder ved at gå ind på forbrug.dk om råd og rettigheder ved e-handel.

Endelig kan du vise videoen om Sikkerhedsbrud. Hvis en handel er gået galt og deltagerne oplever et egentligt sikkerhedsbrud på beskyttelse af data.

Se videoen her:

© KP, Københavns Professionshøjskole

Video om sikkerhedsbrud.

Evaluering

Som evaluering kan du samle op på forløbet i plenum og bede deltagerne om at score, hvor usikker deres tidligere e-handelsadfærd har været på en skala fra 1 til 10, hvor 1  er det mest usikre og 10 er det mest sikre. 

Dernæst kan du spørge til, hvad deltagerne vil gøre lidt mere ud af næste gang de handler på nettet. Du kan også spørge til, hvad de er blevet klogere på, og hvad der har overrasket dem mest.

 

Kreditering

Jørgen Theibel Østergaard, lektor. Københavns Professionshøjskole, Institut for Didaktik og digitalisering - 2019.

 

Infoboks - om materialer der indgår i forløbet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.