Kvalitetsudvikling

VUC’erne har det overordnede ansvar for fvu-udbuddet – herunder fvu-undervisning og fvu-prøver.

VUC indgår driftsoverenskomster med andre voksenuddannelsesinstitutioner og varetager tilsynet i forhold til aktiviteten. Når tilsyn skal foregå mellem forskellige institutioner og udbydere, så stiller det krav om tydelig forventningsafstemning og klare evalueringsmål- og metoder.

På denne side kan du hen af vejen læse om hvordan et sådan tilsyn kan optimeres, og du kan læse om, hvilke erfaringer der er gjort i sektoren ud fra hvilke værktøjer, og hvilke overvejelser det stadig giver for at optimere kvalitetssikringen.

Inspiration

Børne- og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for forberedende voksenundervisning 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.