Samarbejde

Ifølge bestemmelser udstukket af Børne- og Undervisningsministeriet har VUC’erne det overordnede ansvar for fvu-udbuddet – herunder fvu-undervisning og fvu-prøver.

VUC indgår derfor driftsoverenskomster med andre voksenuddannelsesinstitutioner og varetager tilsynet i forhold til aktiviteten.

Det tværinstitutionelle samarbejde stiller krav til, hvordan man kan opstille klare rammer og klare aftaler.

På denne side kan du hen af vejen finde ideer til det gode samarbejde mellem flere institutioner samt hvordan man kan udvikle eksisterende praksis, så samarbejdet bliver til mere og andet end et underskrevet aftalepapir.

 

Inspiration

Børne- og Undervisningsministeriets ansvar koblet til FVU

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.