Artikel

Inspiration til virtuel undervisning - undervisere

Denne artikel giver inspiration til, hvordan du som underviser kan forberede og gennemføre virtuel undervisning og læringsaktiviteter på afstand.

Det vil altid være en konkret afvejning af hensyn til undervisningens faglige indhold, underviserens og deltagernes planlægning, deltagernes faglige, tekniske og studiemæssige kompetencer samt adgangen til teknisk udstyr for både underviser og deltagere, der afgør, om undervisning kan og skal afholdes virtuelt.

 

Virtuel undervisning

Virtuel undervisning kræver en anden stilladsering og forberedelse end fysisk klasserumsundervisning.

Virtuel undervisning – eller fjernundervisning – er undervisning, hvor deltagere og underviser ikke er fysisk til stede i samme lokale. Undervisningen kan være tidsmæssigt synkron (underviser og deltager er til stede online samtidig) og asynkron (underviser og deltager er til stede på forskellige tidspunkter).

Herunder gives forslag til, hvordan du som underviser praktisk kan forberede og afvikle både synkron og asynkron undervisning. Du kan også kombinere de to undervisningstilgange.

 

Undervisning gennem digitale læringsplatforme og læremidler

Du har typisk adgang til både en læringsplatform, for eksempel Teams, Moodle, Itslearning eller Canvas og til digitale læremidler. Din nærmeste pædagogiske it-vejleder, faggruppeformand eller fagkoordinator kan hjælpe med at få overblik over, hvilke programmer du har adgang til.

Har du ikke adgang til en læringsplatform, eller føler du dig ikke fortrolig med at bruge den, som du har adgang til, kan du kontakte din nærmeste leder og afklare, hvordan I bedst løser dette.

I læringsplatformen kan du udgive ugeplaner og undervisningsforløb til deltagerne, så det er klart for dem, hvad de skal læse, og hvilke opgaver de skal løse. Forløbene kan desuden indeholde en beskrivelse af, hvilke materialer deltagerne skal arbejde med. Det kan både være analoge materialer i form af bøger og kompendier eller digitale materialer.

Undervisningen kan have form af instrueret hjemmearbejde, hvor underviseren stiller opgaver til deltagerne med udgangspunkt i digitale og/eller fysisk tilgængelige undervisningsmaterialer, eller undervisningen kan gennemføres som fjernundervisning, hvor deltagerne kan gennemføre et didaktiseret og stilladseret undervisningsforløb, som er udviklet til formålet.

Vær opmærksom på deltagernes forudsætninger for at deltage virtuelt. De kan have brug for både teknisk, faglig og social støtte.

Tips til undervisning gennem en læringsplatform og digitale læremidler

  1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper deltagerne til at få klarhed over, hvilke opgaver de skal løse og hvordan.
  2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan eksempelvis gøres via en skærmoptagelse, hvilket er særlig godt for deltagere med sproglige udfordringer.
  3. Følg med i deltagernes aktivitet i læringsplatformen/de digitale læremidler og tag kontakt til deltagere, der har svært ved at komme i gang eller går i stå.
  4. Hvis der arbejdes asynkront, kan du tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med eller ringe til dig.

 

Undervisning i et virtuelt klasseværelse

Der findes flere programmer til virtuelle møder/konferencer, som gør det muligt for dig at mødes med deltagerne og afvikle undervisningen digitalt. Programmerne har forskellige muligheder for at lave mindre grupper, chatte osv.

Programmer til videomøder

Din institution vil typisk have adgang til et af disse programmer gennem uddannelsesinstitutionens valgte fildelingssystem (Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education, Adobe Connect ).

Det kan være en fordel, at institutionen tilbyder en teknisk hotline/supportfunktion, så kursisterne kan få hjælp til tekniske udfordringer. På den måde kan underviseren koncentrere sig om det faglige indhold, mens han/hun afvikler undervisningen.

Tips til undervisning i det virtuelle klasseværelse

  1. Bed deltagerne om at bruge headset og afbryde (mute) deres mikrofoner, når de ikke byder ind i undervisningen.
  2. Del din egen skærm med eksempelvis din PowerPointpræsentation eller en anden skriftlig og/eller visuel præsentation.
  3. Sørg for at lave opgaver, hvor deltagerne skal være aktivt deltagende undervejs. Det kan være quizzer eller opsamlende opgaver.
  4. Overvej mulighederne for virtuelt gruppearbejde.
  5. Lav en kort opsummerende video om emnet, der kan sendes til dem, der ikke har kunnet deltage.

 

Læs mere

Praktisk guide til fjernundervisere  fra eVidenCenter

Syv gode råd til digitale læringsforløb Udviklet til VEU af EVA

 

Kreditering

Artiklen er udviklet af Styrelsen fra Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.