Artikel

Virtuel undervisning af enkelte deltagere

I denne artikel får du inspiration til didaktiske overvejelser, når enkelte deltagere skal undervises virtuelt og samtidig inkluderes i holdets faglige og sociale fællesskaber.

Når enkelte deltagere skal undervises virtuelt, stiller det krav til underviseren om at inkludere deltagerne, så de stadig er en del af undervisningen, både fagligt og socialt. Samtidig er det også vigtigt, at underviseren ikke bruger tid på at lave dobbelt så mange undervisningsforløb.

 

Teknik, introduktion og rammesætning

En forudsætning for, at deltagerne får udbytte af virtuel undervisning, er, at de er fortrolige med det virtuelle læringsrum. Nogle deltagere kan have let ved at deltage på en videoplatform, mens andre oplever tekniske udfordringer.

Underviseren skal have blik for, at nogle deltagere er udfordrede af teknik. Kursister skal føle sig trygge ved, at de kan få den hjælp, som de har brug for, både i forhold til det faglige, det sociale og det tekniske.

Inspiration til tilrettelæggelse af undervisning, når enkelte deltagere skal modtage virtuel undervisning:

 • Lav en aftale med den eller de deltagere, der undervises virtuelt, om, at de skal møde på samme tidspunkt som de øvrige deltagere.
 • Lav en kort og præcis rammesætning af undervisningen. Forbered dig eksempelvis på at lave en syv minutters introduktion af det faglige indhold, og film/stream denne første del af undervisningen.
 • Hvis der ikke er mulighed for, at deltageren kan være med i den fælles gennemgang af undervisningen, skal der være en tydelig aftale om, at den gruppe, som deltageren efterfølgende arbejder sammen med, kontakter den pågældende deltager på et bestemt tidspunkt og introducerer den opgave, de skal arbejde med. Det er selvfølgelig væsentligt at sikre sig, at de deltagere, der skal introducere opgaverne, kan magte denne opgave, men der er megen læring i at videreformidle en opgave eller et fagligt indhold til en meddeltager.

En skitse til en lektion, hvor nogle deltager virtuelt, kan se således ud:

 • Rammesætning af lektionen: Hvad er målet, hvordan skal deltagerne arbejde, og hvem skal de arbejde med?
 • Opstartsøvelse, hvor deltagerne spores ind på, hvad de skal arbejde med, men hvor de selv er aktive.
 • Introduktion fra underviseren på højest syv minutter.
 • Aktivitet 1: Individuelt, gruppe- eller makkerarbejde.
 • Opsamling hvad er svært? Hvad skal der ekstra hjælp til?
 • Aktivitet 2: Individuelt, gruppe- eller makkerarbejde.
 • Opsamling: Hvad har jeg lært? Hvad skal jeg øve mig på? Hvordan kan jeg bruge dagens undervisning fremadrettet?

 

Gruppearbejde med fokus på fællesskaber 

Det er afgørende for dem, der deltager hjemmefra, at de tænkes ind i undervisningens gruppearbejde. Det skal aldrig være op til deltagerne selv at danne grupper – hverken i det virtuelle eller i det fysiske rum. Det er vigtigt, at alle deltagere, både dem, der er fysisk til stede, og dem, der deltager virtuelt, er en del af en arbejdsgruppe. Gruppearbejde sikrer, at deltagere, der deltager virtuelt, kan være en del af det sociale læringsfællesskab i klassen.

Inspiration til tilrettelæggelse af gruppearbejde, når enkelte deltager virtuelt:

 • Lav grupperne, inden undervisningen går i gang, og sørg for, at grupperne ændres ofte – enten dagligt, ugentligt eller når en opgave er afsluttet, eksempelvis, når grupperne er færdige med en fremlæggelse. På den måde lærer deltagerne at arbejde sammen med mange forskellige, og de udfordringer, der eventuelt kan være med at arbejde sammen med et gruppemedlem virtuelt, fordeles i klassen.
 • Stilladser gruppearbejdet ved at give den enkelte deltager en rolle eller et særligt ansvarsområde i gruppearbejdet, for eksempel oplæser, sekretær, ordstyrer og ”Spørge-Jørgen”. Vær opmærksom på, at rollerne roterer, så alle kursister får trænet de forskellige roller og dertilhørende færdigheder.

 

Kom op af stolen – også virtuelt

Variation i undervisningen er altid en afgørende didaktisk overvejelse, både i forhold til den fysiske og den virtuelle tilstedeværelse. Du bør som underviser overveje, hvilke opgaver du kan stille, som kræver, at deltagerne er fysisk aktive.

 

Refleksionsspørgsmål

For at fastholde motivationen for undervisningen for dem, der deltager virtuelt, kan du som underviser stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvordan sikrer jeg, at deltagerne ikke føler sig isoleret?
 • Hvordan sikrer jeg, at deltagerne kan magte de opgaver, jeg stiller i undervisningen?
 • Hvordan skal deltagerne stilladseres – både dem, der er i klassen fysisk, og dem, der er med virtuelt? Hvem kan hjælpe – mig selv eller andre kursister?
 • Er der mulighed for fysisk aktivitet i de opgaver, jeg stiller?
 • Er de opgaver, jeg stiller deltagerne, møntet på en individpræstation, eller kræver de fælles refleksioner og samarbejde?  
 • Hvordan sikrer jeg mig, at deltagere, der deltager virtuelt, bliver set og hørt i undervisningen?

Tag eventuelt en snak med de virtuelle deltagere om, hvordan det går med tanke på ovenstående refleksionsspørgsmål.

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.