Andetsprogede deltagere

På mange FVU hold ses en stigende andel af andetsprogede deltagere. De udgør en meget heterogen gruppe, hvor spændvidden inden for alder, socioøkonomisk baggrund og faglige forudsætninger er stor.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.