Forskning og viden

Læsesvage voksne

Cirka hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har så svært ved at læse, at de ikke kan læse denne tekst eller bare læse lektier med deres børn. Det viste OECD-undersøgelsen PIAAC i 2013.

OECD-undersøgelsen PIAAC dokumenterede altså, at op mod 600.000 danskere er usikre læsere. EVA stiller skarpt på, hvad du kan gøre for at få fat i de rigtige kursister.

 

EVAs opmærksomhedspunkter ved de kursister, der har fundet vej til et læsekursus

1. Få fat i de beskæftigede

Det er generelt svært at motivere mennesker, der har et job, til at gå på et FVU-læsekursus, fordi de skal tage kurset i deres fritid og derfor være særligt opsatte på det. I 2013 var 39 % af kursisterne på FVU-kurset Læsning 1 i beskæftigelse, og det er for få i forhold til de tal, som den store OECD-undersøgelse viste: Nemlig at 52 % af alle usikre læsere er i job. En måde at få flere i job til at gå på et læsekursus er at engagere virksomhederne i at få flere af deres ansatte med usikre læsekompetencer til at gå på læsekurser, eksempelvis ved at de lader deres læseusikre medarbejder tage et kursusforløb i arbejdstiden og evt. på skræddersyede forløb på virksomheden.

 

2. Få fat i mændene

Læsekurserne når ikke tilstrækkeligt mange mænd – kun 42 % af deltagerne på kurserne er mænd, mens 55 % af den samlede gruppe af svage læsere i Danmark er mænd.

 

3. Få fat i danskerne

Kun 30 % af kursisterne på FVU-læsekurset Læsning 1 er personer med dansk som modersmål, 70 % af personer med et andet modersmål end dansk. Det modsvarer dårligt, at 73 % af den samlede gruppe svage læsere i Danmark har dansk som modersmål.

 

4. Få fat i de ’rigtigt’ svage læsere

Selvom FVU læsning 1 henvender sig til svage læsere, viser en analyse af de personer, som har taget et FVU-kurset Læsning 1, og som samtidig tidligere været med i OECD-undersøgelsen af de svage læsere, at det kun er halvdelen af dem, der var på det rette niveau – for den anden halvdel var på niveau 2 eller 3, hvilket svarer til, at de middelgode eller gode læsere.

 

5. Hold kompetencerne i live efter læsekurset

De fleste, der består det mest grundlæggende læsekursus, FVU-læsning trin 1, er stadig usikre læsere mellem et til seks år efter, de har bestået læsekurset. Det viser en analyse af 26 personer, som er blevet fulgt fra de bestod læsekurset trin 1, og til de sidenhen blev testet i forbindelse med PIAAC-undersøgelsen. En forklaring på det kan være, at man mister sine færdigheder igen, hvis man ikke bliver ved med at træne og vedligeholde dem.

Hele temaet

Find EVAs tema om 'FVU og de svage læsere i Danmark' på eva.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.