Historien

Her kan du læse om historien for Forberedende voksenundervisning (FVU).

Med VEU-reformen i 2000 kom de kortuddannede og formel kompetencegivende undervisning i fokus. I forlængelse af dette blev FVU en realitet fra 2001.

Forberedende voksenundervisning i læsning og matematik afløste de hidtidige læsekurser samt avu-basisforløb i dansk og matematik.

FVU blev forankret i amterne. Den koordinerende rolle blev ved den seneste kommunalreform flyttet til VUC’erne.

I 2016 blev FVU-start føjet til rækken af fag. FVU-start er et tilbud til tosprogede, der behøver en opgradering af dansk i forhold til ordforråd og udtale inden optagelsen på FVU-læsning eller FVU-matematik.

Som del af udmøntningen af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse blev FVU-digital og FVU-engelsk i 2019 føjet til fagrækken.

Fagene var oprindeligt tiltænkt ansatte med behov for styrkede basale færdigheder inden for digital opgaveløsning og engelsk i relation til deres jobfunktion og blev alene udbudt som virksomhedsrettede forløb. Med Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2023 blev målgruppen for FVU-digital og FVU-engelsk imidlertid harmoniseret med målgruppen for FVU-dansk og FVU-matematik.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.