Arrangementer

Brug af egen indsamlet data til udvikling af naturfagsundervisningen

Kom og få inspiration og vejledning i at bruge egen indsamlet data til at udvikle skolens naturfagsundervisning.

Workshopforløbet afholdes den 14. sep 2023, 31. okt 2023, 9. jan 2024 og 14. mar 2024.
 

Ved deltagelse i STUK’s digitale workshopforløb kan teamet blive bevidste om, hvilke metoder, didaktikker og tilgange som teamet (måske) allerede benytter, og som kan understøtte elevens udvikling af de naturfaglige kompetencer.

I kan forvente:

 • At få kendskab til praksisnær dataindsamling og forsknings-og vidensinformerede tilgange og metoder til udvikling af naturfaglige kompetencer.
   

 • At få tid at planlægge dataindsamlingen og afprøvning af metode eller tilgang sammen, så teamet er klar til at gå i gang med det samme efter den første workshop.

   

 • At blive præsenteret for eksempler på virksom naturfagsundervisning, der udvikler elevens naturfaglige kompetencer - og få mulighed for at afprøve i praksis undervejs.

I workshopforløbet arbejder vi med, hvordan teamet kan være nysgerrig på hvilken sammenhæng der er mellem de metoder, tilgange og didaktikker, som teamet bruger i naturfagsundervisningen og den virkning, det har på den enkelte elevs læringsudbytte i forhold til udvikling af de naturfaglige kompetencer.

 

Tid og sted

Workshopforløbet foregår virtuelt og har i alt fire mødegange med opstart den 14. september 2023:

 • Den 14. september 2023 kl. 14.30-16.30
 • Den 31. oktober 2023 kl. 14.15-15.15
 • Den 9. januar 2024 kl. 14.30-15.30
 • Den 14. marts 2024 kl. 13.30-14.30

 

Pris

Det er gratis at deltage i forløbet.

 

Tilmelding 

I kan tilmelde jer og læse mere om arrangementet på conferencemanager.dk.

Tilmeldingsfrist: Bemærk tilmeldingsfristen den 27. august 2023. Bemærk også, at tilmelding gælder alle fire workshops.

Det er muligt at tilmelde sig uden sit team. I så fald får man en makker at samarbejde og sparre med.

 

Forberedelse

Forløbet lægger op til en stor grad af deltagelse fra de tilmeldte, og der vil være noget forberedelse.

Det forventede tidsforbrug er samlet på under 10 timer indberegnet de virtuelle workshops, og teamet kan omsætte indsatsen i deres undervisningspraksis med det samme.

Forberedelsen er egnet til at blive tænkt ind i teammøder/fælles forberedelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.