Arrangementer

Demokratisk dannelse i børnehøjde d. 25. februar

Det helt gratis at deltage på denne temadag, hvor du sammen med et stærkt underviserteam - og kollegaer fra hele landet - får en masse input til at arbejde konkret med demokrati og dannelse på daginstitutionsområdet. 

Vi har fokus på, hvordan den pædagogiske praksis understøtter børnenes demokratiske dannelse.

Videnspersoner giver inspiration til, hvordan pædagogisk personale i dagtilbud kan arbejde med at omsætte viden i praksis, samt videreudvikle og kvalificere den pædagogiske praksis i forhold til at styrke børnenes robusthed og klæde børnene på til medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati.

Herunder vil temadagen have et stærkt fokus på at demokrati skabes i mødet mellem børnene og mellem børnene og det pædagogiske personale samt, hvordan sproget til og om børn har betydning for deres adfærd. Dette med henblik på at styrke børn og unges modstandskraft.

Det er gratis at deltage.

Praktisk information

Dato
25. februar 2019
kl. 09:00 - 16:00

Pris
Gratis

Sted
Scandic Jacob Gade,
Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Målgruppe
Pædagogisk personale, ledelse samt konsulenter

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.