Arrangementer

Temaforløb om undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever

I oktober-december holder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet temaforløb om undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever.

Om arrangementet

Viden Om

Få inspiration til arbejdet med skriftlig fremstilling i Viden Om – Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever her (emu.dk)

Ordblinde elevers vanskeligheder med at læse og stave er ofte en hindring for, at de kan tilegne sig gode skrivekompetencer.

Få inspiration til, hvordan dansklærere og læsevejledere kan styrke ordblinde elevers kompetencer i skriftlig fremstilling gennem direkte undervisning i skriftlig fremstilling på mellemtrin og i udskoling. 

Målgruppen for temaforløbet er dansklærere, ordblindelærere og læsevejledere i grundskolen samt kommunale dansk- og læsekonsulenter.

 

Tid og sted

Arrangementet afholdes virtuelt i et samlet temaforløb med tre temadage, d. 11. oktober, d. 4. november og d. 5. december.

Alle dage foregår i tidsrummet 9.00-12.30.

 

Pris

Det er gratis at deltage i arrangementet.

 

Tilmelding

Du kan finde yderligere information og link til tilmelding via conferencemanager her på denne side (uvm).

Siden er opdateret 30. september 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.