Eksempel fra praksis

Don´t F***ing lie to us

Springfrøprisens 2. præmie gik i 2017 til projektet ”Don’t F...ing Lie to Us, Kunst i det Postfaktuelle Samfund”.

Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har sammen stiftet Springfrøprisen. Prisen er blevet uddelt en gang årligt i perioden 2010-14 og 2016-18, hvor den har præmieret særlige projekter inden for de praktiske, musiske og kunstneriske fag i grundskolen.

 

Om projektet

I projektet kommenterede den almene 8. klasse og specialklasse fra Præstemoseskolen i Hvidovre på væsentlige samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af kunsten. I et eksemplarisk forløb på tværs af fagene dansk, billedkunst og samfundsfag har eleverne i den almene 8. klasse og specialklasse i samarbejde med keramiker Michael Jackson og billedkunstner Rose Eken lært at arbejde med gips i store formater. Værkerne kommenterede på en samfundsmæssig problemstilling. De blev skabt på Danmarks Designskole og efterfølgende udstillet på Kunsthal Charlottenborg i København.

På Præstemoseskolen i Hvidovre har de en 12 år gammel tradition for at lave en kunstuge for 8. klasses årgang, hvor elever fra både almenskolen og specialklasserne deltager. Kunstugens omdrejningspunkt er dansk samtidskunst, og ugen bygges op som et tværfagligt forløb mellem billedkunst, dansk og samfundsfag. De seneste tre år har skolen haft gæsteundervisere fra samtidskunstscenen tilknyttet.

 

Kunstugens indhold

Kunstugen strakte sig over syv dage. Den første dag var en inspirationsdag. Den handlede om at inspirere eleverne med vising af videoer, der havde til formål at forarge og provokere samt et besøg på en udstilling om kunst, aktivisme og medborgerskan i Kunsthal Charlottenborg.

Resten af ugen foregik på Danmarks Designskole. På dag to blev eleverne undervist i at arbejde med gips og ler og hørte oplæg om samtidskunst. På dag nummer tre var der fokus på idégenerering og udarbejdelse af en skitse i ler, mens der på dag fire, fem og seks var tid til udarbejdelse af værket i gips med indbyggede kritikrunder. Eleverne arbejdede med deres værker i grupper, og dag seks blev afsluttet med at forberede fremlæggelser til ferniseringen. 

På dag syv blev elevernes værker flyttet fra Danmarks Designskole til Kunsthal Charlottenborg, hvor der om aftenen var fernisering for familie og venner.

Læs en nærmere beskrivelse af kunstugens udgangspunkt, ambition, organisering og indhold: Don´t F***ing lie to us, Kunst i det postfaktuelle samfund.

Nedenfor findes lektionsplanen for Præstemoseskolens kunstuge 2017.


Fredag

 • Inspiration + inspiration

 • 8:15 Intro til hele ugen Kort oplæg om kunstugen og samtidskunst. Vi viser film fra YouTube: Snowden, Trump, hævnporno, griskhed, larm etc. snak og diskussion

 • Mål: At blive indigneret. Vi ønsker at vise forskellige emner, som eleverne kan blive provokeret af. Dette skal være udgangspunktet for elevernes kommende værk.

 • 9:30 Tur til Kunsthal Charlottenborg Udstilling: Kunst, aktivisme og medborgerskab

 • Mål: - At eleverne oplever, at kunst kan være meget andet end maleri. - At eleverne ser, at man kan udtrykke sig på mange forskellige måde. - At eleverne ser Kunsthal Charlottenborg

 • 13:00 Fri

Mandag

 • Kunstugen skydes i gang!

 • 9:00 Alle møder på Friheden st. Vi tager i samlet folk til Danmarks Designskole på Refshaleøen

 • Undervisningen er fra 10:00 til 16:00

 • Program: 10.00 Velkomst v. keramiker og underviser, Michael Jackson. Christoffer holder et kort oplæg om ugen. Opgave: Eleverne får en opgave med ler og gips.

 • Mål: - At eleverne skal lære materialerne og deres kvaliteter at kende. - At eleverne får en æstetisk oplevelse.

 • 12:00 Oplæg ved billedkunstner, Rose Eken

 • Mål: - At høre om Rose Ekens arbejde for at få indsigt i, hvordan en samtidskunstner tænker og arbejder.

Tirsdag

 • 10:00 Vurdering og gennemgang af opgaveprodukterne fra dagen før med udgangspunkt i kritikrunde v. Michael Jackson

 • 11:00 Idégenereringsworkshop: Eleverne skal lave en lerskitse af deres idé. Denne skal godkendes

 • Krav: - Idéen bag værket skal formuleres og argumenters. - Plan for udførsel udfærdiges

 • Mål for dagen: - Ideen for værket er udviklet, og lerskitsen står færdig

Onsdag

 • Arbejde med værker
 • Kritikrunder

Torsdag

 • Arbejde med værker
 • Kritikrunder

Fredag

 • Værker færdiggøres

 • Oplæg til fernisering klargøres

 • Grupperne øver deres fremlæggelser

 • Værkstedet rengøres

Mandag

 • De færdige værker transporteres til Kunsthal Charlottenborg
 • Værkerne sættes op
 • Familie og venner til fernisering Kl. 18:00 til 20:00

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.