Nyhed

Digitale gæstelærerforløb bringer faglige kapaciteter ind i din undervisning

Sebastian Klein, Timm Vladimir og Rapolitics med rapper Pede B er blandt de gæstelærere, som lærere i grundskolen i den kommende tid kan "invitere" ind i undervisningen. Formålet er at motivere og engagere eleverne med forløb med en kendt faglig kapacitet og aktiv undervisning med konkrete øvelser.

Børne- og Undervisningsministeriet stiller en række nye digitale gæstelærerforløb gratis til rådighed for alle landets grundskoler. Gæstelærerforløbene består af et elevrettet videoformat og en lærervejledning med forslag til didaktiske greb og konkrete undervisningsaktiviteter. 

Gæstelærerforløbene knytter sig til et eller flere fag af folkeskolens fag, og lærervejledningerne giver inspiration til både monofaglige og tværfaglige perspektiver i undervisningen. Forløbene er udviklet med fokus på de fag, hvor nødundervisning i lyset af situationen med covid-19 har været begrænset.

Se de digitale gæstelærerforløb her.

Frem mod sommeren 2021 produceres en række digitale gæstelærerforløb, som tilgodeser forskellige trin, fag- og uddannelsesområder – fra grundskole til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Forløbene offentliggøres løbende på emu.dk – Danmarks Læringsportal.

Baggrund for de digitale gæstelærerforløb

Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som covid-19 har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Som led i aftalen er der afsat 12 mio. kr. til at udvikle digitale gæstelærerforløb. Med forløbene inviteres anerkendte fagpersoner og fremtrædende danskere ind i klasseværelset, hvor de formidler et fagligt tema, så der skabes motivation og nysgerrighed hos både elever og lærere. 
 

Siden er opdateret 20. december 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.