Forløb

Hvilke billeder vil og må jeg vise?

Tag billeder med dine elever, og lad dem skrive ord eller sætninger til billederne om sig selv og hinanden. Aftal, hvordan og hvor billederne og teksten må deles.

Undervisningsforløbet er henvendt til billedkunst eller dansk i indskolingen.
Anslået tidsforbrug: ca. 3 lektioner.

Hvordan hjælper vi eleverne til at agere hensigtsmæssigt i forhold til de rettigheder og pligter, der er forbundet med at tage og vise billeder af sig selv og hinanden?

Forløbet sigter på, at eleverne bliver bevidste om at:

  • De har ret til at bestemme, hvad de vil fortælle om sig selv
  • De har pligt til at tage hensyn til, hvad andre vil vise om sig selv

Forløbet taler ind i kompetenceområdet billedfremstilling med fokus på  digitale billeder.

I relation til det tværgående emne it og medier skal eleverne som ansvarlige deltagere blive bevidste om digitale rettigheder.

 

Overvejelser

I dette forløb skal eleverne tage billeder, og de skal diskutere og forholde sig til forskellige måder at tage billeder på. Fx kan I drøfte, hvilke billeder man må tage og med hvilke formål. De skal også tage stilling til, hvem de vil vise billederne til.

Vær opmærksom på, at børn under 13 år nyder særlig beskyttelse i persondatalovgivningen. Der skal således indhentes samtykkeerklæringer og oplyses om, at der bliver taget billeder. Du skal sikre dig, at skolen har samtykkeerklæringer fra alle hjem.

For at kvalificere samtalen med eleverne er det en fordel at kende til reglerne for, hvordan man skal håndtere brug af billeder i skolens hverdag. Dette kan du høre om i denne korte video udgivet af Aalborg Kommunes Skoler (youtube.com)

 

Planlægning

Eleverne arbejder i mindre grupper under hele forløbet. Planlæg derfor, hvordan grupperne skal organiseres. Skaf det nødvendige antal skole- iPads - en pr. gruppe eller andet skole-device, der kan tages billeder med.

Da billederne skal printes, må du tage stilling til, hvordan eleverne skal gemme billederne, så de kan printes ud.

Det kan være en god idé at planlægge, i hvilken kontekst billederne skal tages. Vælg et temaet billederne kunne handle om fx:

  • Forskellige måder at arbejde på i klassen
  • Livet i frikvarteret
  • Aktiviteter på idrætsdagen

 

Forløbets opbygning

Fase 1. Hvilke billeder skal vi tage?

Tal med eleverne om at tage billeder af andre og få taget billeder af sig selv. Hvad har de tænkt over ift. deling af billederne? Hvem må se deres billeder? Hvad er i orden? Hvad er ikke rart?

Tal med eleverne om, hvad forskellen er på et situationsbillede og et portrætbillede. Vis eksempler i klassen. Fokuser på at de opnår forståelse af begrebet situationsbilleder.

Brainstorm med eleverne om, hvilke situationsbilleder der kunne være interessante at vise og til hvem. Det kan fx være en legesituation fra skolegården eller en arbejdssituation i klassen. Aftal et tema og en målgruppe som danner ramme for de billeder, der tages i fase 2.

 

Fase 2. Vi tager billeder

Eleverne går i grupper af 4-5 og aftaler hvilke situationsbilleder, de ønsker at tage. Eleverne tager flere billeder og vælger de to bedste, de gerne vil have printet ud.

Gruppen afleverer iPads til læreren. Læreren uploader billederne til fx sin arbejdsmail, eller til en mappe i skolens intra-system og printer billederne ud. Print flere af de samme billeder ud, så eleverne evt. kan arbejde i undergrupper i fase 3.

 

Fase 3. Vi viser billeder

Eleverne skriver et par ord eller sætninger til deres situationsbilleder med afsæt i det tema og den målgruppe, der er valgt i fase 1.

Derefter skal eleverne diskutere, hvor billederne skal vises eller hænges op.

Vælg tre steder, hvor billederne skal hænges op - i klassen, på gangen, uden for klassen eller et centralt sted på skolen, fx på PLC. Lad eleverne i mindre grupper diskutere fordele og ulemper ved at hænge billederne op de forskellige steder. Formålet er at drøfte retten til at beslutte, hvem der må se ens billeder. I sidste ende er det forældrene der har vetoretten, når børnene er under 13 år. Kom frem til en beslutning og hæng billederne op.

 

Evaluering

Tag en diskussion i plenum med eleverne om, hvad de er blevet klogere på i forhold til de rettigheder og pligter, der er forbundet med at tage og vise billeder af sig selv og hinanden. Hvilke regler er der for at tage billederne?

Hvilke observationer fra undervisningen gjorde du dig, som satte din egen og elevernes bevidsthed om deling af billeder på spidsen?

 

Kreditering

Danièle Eychenne, pædagogisk konsulent ved CFU - KP - December 2018

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.