Aktivitet

Mundtlig fremlæggelse af boganmeldelse

Mellemtrin: Fokus i denne aktivitet er elevernes mundtlige fremlæggelse af en bog. Der fokus på elevernes bevidste arbejde med kropssprog og stemmeføring.

 

Aktiviteten er henvendt til 5.-6. klassetrin. 

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Denne aktivitet tager udgangspunkt i kompetenceområdet Kommunikation og lægger op til, at eleverne skal fokusere på at bruge stemme og kropssprog bevidst.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forud for denne aktivitet skal eleverne have læst en skønlitterær bog og have lavet en boganmeldelse. De skal desuden have forberedt, hvordan boganmeldelsen skal fremlægges for resten af klassen.

Aktiviteten sætter fokus på, at eleverne skal se på “tilhørerne” og frigøre sig fra et manuskript. Det kan være en god ide at optage elevernes fremlæggelse, så de kan se deres egen præstation. Optagelserne af elevernes mundtlige fremlæggelser er en støtte for deres arbejde med at lære, hvordan de med bevidst brug af virkemidler kan lave en god fremlæggelse. Optagelserne skal således understøtte elevernes bevidsthed om, hvordan de fremlægger. 

 

Tilrettelæggelse

Inden aktiviteten gennemføres, skal eleverne introduceres til, at deres fremlæggelser skal optages.

Eleverne kan benytte deres mobiltelefoner til at optage hinanden. Optagelserne kan efterfølgende uploades til en kanal i SkoleTube, hvis skolen har adgang til denne.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvordan skal boganmeldelserne udarbejdes, og hvad skal de indeholde, for eksempel referat, personkarakteristik, tema og vurdering?
 • Hvilke krav skal der stilles til elevernes fremlæggelser?
 • Hvordan skal optagelserne gemmes og gennemses?
 • Hvordan skal eleverne have feedback på deres fremlæggelser?

 

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i to faser.

1. Introduktion - Hvad er en god fremlæggelse?
Før optagelserne kan læreren, sammen med klassen, udarbejde kriterier for “den gode fremlæggelse”.

Der kan tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Hvad udgør en god fremlæggelse?
 • Hvordan kan man frigøre sig fra sit "manuskript" ved fremlæggelse?
   

2. Fremlæggelse og feedback
Eleverne kan efter udarbejdelse af deres boganmeldelser øve sig på deres mundtlige fremlæggelse ud fra de kriterier, der blev opstillet i fase 1.

Herefter kan fremlæggelsen optages, og eleverne kan arbejde sammen to og to og give hinanden feedback med udgangspunkt i kriterierne for en god fremlæggelse.

Eksempler på kriterier:

 • Fik I fortalt om de vigtigste ting i bogen? 
 • Var der struktur på fremlæggelsen? 
 • Var sproget klart og tydeligt? 
 • Blev der brugt “forskellig” stemme og toneleje? 
 • Var der forskel på tempoet? 
 • Brugte eleven kropssprog i fremlæggelsen?

Fremlæggelsen kan eventuelt optages igen på baggrund af den feedback, eleverne modtager, eller eleverne kan notere responsen og bruge den næste gang, der skal fremlægges. 

 

Evaluering

Elevernes peer feedback i fase to kan være en del af evalueringen, ligesom læreren kan give feedback på elevernes fremlæggelser ud fra de opstillede kriterier,

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved at arbejde med at filme eleverne?
 • Hvad fungerede godt i elevernes peer feedback? 
 • Hvordan kan erfaringer fra aktiviteten anvendes fremadrettet?

 

Kreditering 

Aktiviteten er udarbejdet af læringskonsulent Jette Henriksen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.