Redskab

Emnevalg og overblik

Ved valg af overordnet emne til projektopgaven kan brainstorm og mindmap sætte gang i idéerne. En elevhåndbog kan understøtte elevernes overblik i arbejdet med projektopgaven - fra emnevalg til fremlæggelse.

Det overordnede emne

Det overordnede emne i projektopgaven skal give eleverne mulighed for at inddrage viden, metoder og arbejdsformer fra flere fag. Det overordnede emne bør derfor være bredt formuleret. Det kan for eksempel bestå af et enkelt ord eller et tema.

Det overordnede emne skal vælges i samråd med eleverne. Klassen må gerne vælge mere end et overordnet emne. Eleverne vælger derefter egne delemner inden for overemnet. Delemnet skal give mulighed for at indkredse og formulere en problemstilling.

Eksempler på overemner

 • Forandring fryder
 • Udviklingshistorier
 • På vej
 • Skillelinjer
 • Danmark og danskerne
 • Opdagelser
 • Konflikter
 • Frihed
 • Magt og afmagt
 • Modsætninger
 • Vendepunkter
 • Teknologiens magt
 • Kultur og medier
 • Iscenesættelser
 • Menneskerettigheder
 • Viden, tro og overtro
 • Verden omkring os
 • Virkelighed og fantasi
 • Min kommune
 • Oprør
 • Forandring og konsekvens
 • Grænseland

 

Brainstorm og mindmap

Brainstorming og brug af mindmap er velegnede metoder til at frembringe og synliggøre ideer til overordnede emner. Arbejdet med brainstorm og mindmap kan både foregå i fællesskab i klassen og i mindre grupper. Der kommer ofte flere ideer på bordet, hvis eleverne først arbejder i grupper og derefter fælles i klassen. Der kan gøres brug af digitale værktøjer som Mindmeister eller Padlet. Værktøjerne kan også tilgås via SkoleTube.

 

Elevhåndbog

En elevhåndbog er et af mange værktøjer, som kan hjælpe eleverne med at skabe overblik i ugerne før, under og efter projektopgaven.

Elevhåndbogen indeholder:

 • en tidsplan
 • en beskrivelse af bedømmelseskriterierne for projektarbejdet
 • eksempler på produkter
 • tips og tricks til den gode fremlæggelse

Se eksempel på en elevhåndbog nederst på siden. Håndbogen kan rettes til eller skrives om efter behag.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet på baggrund af fagligt bidrag fra Tine Kierkegaard

unpublished

Elevhåndbog til projektopgaven


Uge 50-51

 • Valg af overordnet emne og fælles brainstorm på underemner Gruppedannelse og informationssøgning

 

Uge 1-3

 • Vi arbejder med emnet i forskellige fag
 • Vi arbejder med at skrive problemstillinger
 • Senest torsdag i uge 3 skal den endelige problemstilling være godkendt

 

Uge 4

 • Projektugen
 • Intet normalt skema denne uge - vi arbejder med projektopgaven i alle lektioner
 • Fredag kl. 12.30: Frist for at aflevere produktet
 • Tidsplan for fremlæggelserne udleveres

 

Uge 5

 • Fremlæggelse
 • Karakter og udtalelse gives

Arbejdsproces

 • Har du arbejdet selvstændigt, koncentreret og med engagement?
 • Har du indsamlet information og fordybet dig i problemstillingen
 • Hvis du har arbejdet i gruppe: har samarbejdet fungeret?
 • Er tiden blevet disponeret fornuftigt?

 

Det faglige indhold

 • Er problemstillingen omdrejningspunktet i projektarbejdet?
 • Er opgaven tværfaglig?
 • Hvordan er fagenes viden, metoder og teknikker benyttet?
 • Har du viden om og overblik over det faglige indhold?

 

Produkt

 • Er produktet relevant for emnet?
 • Bliver produktet brugt i fremlæggelsen?
 • Hvordan er kvaliteten af produktet?
 • Er produktet kreativt, anvendeligt mv.?

 

Fremlæggelse

 • Har du overblik og er velforberedt?
 • Er fremlæggelsen klar og veldisponeret?
 • Er fremlæggelsen interessevækkende?
 • Indeholder fremlæggelsen en konklusion på den overordnede problemstilling?

 

 


Produktet skal benyttes i fremlæggelsen. Vælg en form, der passer til oplæggets pointer. Vælg en form, som du ved, du er god til – det er svært at nå at dygtiggøre sig i en bestemt teknik i en travl projektuge.

Eksempler på produkter:

 • nudging
 • debatprogram
 • tegning
 • teaterstykke
 • collage
 • demonstration af forsøg
 • film
 • brochure
 • sang
 • rollespil
 • oplæsning af egen lyrik
 • udstilling
 • happening
 • novelle
 • avis
 • blog
 • hjemmeside
 • reklame
 • fotomontage
 • maleri
 • produktion af mad
 • udarbejdelse af kogebog
 • skyggeteater
 • hørespil
 • spil
 • musikvideo

Husk at din opgave er at formidle et budskab til en målgruppe.

 

Din fremlæggelse kan forløbe sådan:

 • Forklar hvad emnet er, og hvorfor du har valgt det. Fortæl hvilken problemstilling du har arbejdet ud fra
 • Fortæl hvordan din fremlæggelse vil forløbe – for eksempel ved at vise en disposition for fremlæggelsen
 • Gennemgå de forskellige pointer i dit oplæg og inddrag produktet
 • Afslut med en konklusion og en perspektivering. Her samler du op på, hvad du har været omkring i fremlæggelsen. Du konkluderer også på problemstillingen

 

Tips of tricks til en god fremlæggelse:

 • Vær bevidst om, at du skal formidle et budskab til en målgruppe, eksempelvis dine klassekammerater.
 • Vær velforberedt: øv dig, så du ikke skal læse op af et manuskript men kan fortælle frit ud fra nogle stikord.
 • Kig på tilhørerne – skab øjenkontakt og tænk på dit kropssprog.
 • Tal højt og tydeligt.
 • Sørg for at alle i gruppen deltager på lige fod. I skal have nogenlunde lige stor taletid. Respekter hinandens taletid og lad være med at afbryde hinanden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.