Redskab

Fremlæggelse og bedømmelse

Projektopgaven skal efter fremlæggelsen bedømmes med en karakter og en skriftlig udtalelse. Her finder du information om kriterierne for og redskaber til bedømmelsen.

Ved fremlæggelsen af projektopgaven er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, at deres opgave er at formidle et budskab til en målgruppe. De skal være velforberedte, og hvis det er en gruppe, skal de på forhånd have aftalt, hvem der siger hvad. Det er vigtigt, at alle i gruppen siger nogenlunde lige meget. 

 

Organisering af fremlæggelserne

Det er en god ide at begynde fremlæggelsen med at præsentere emnet og problemstillingen. Dernæst er det godt at fortælle, hvordan fremlæggelsen vil forløbe, for eksempel ved at vise en disposition for fremlæggelsen. Herefter kan de forskellige pointer i oplægget gennemgås, og der kan afsluttes med en konklusion og en perspektivering, hvor der samles op på pointerne. 

I projektopgavebekendtgørelsen findes der ikke særlige regler om, hvor lang tid eleverne har til at fremlægge. Det besluttes på den enkelte skole.

Tidsrammen til fremlæggelserne kan være:

 • 1 person: 20 minutter
 • 2 personer: 30 minutter
 • 3 personer: 40 minutter

Fremlæggelserne bør ikke afsluttes med en spørgerunde i klassen, da eleverne ikke skal forsvare deres arbejde overfor kammeraterne. Nederst på siden findes filen Fremlæggelse af projektopgave. Den kan eventuelt udleveres til at vise eleverne, hvordan en god fremlæggelse kan forløbe.

 

Kriterier for bedømmelse

Før arbejdet med projektopgaven skal eleverne informeres om, hvad der vil blive lagt vægt på ved bedømmelsen. Bedømmelsen er en samlet vurdering af elevens projektarbejde. Heri indgår en vurdering af arbejdsprocessen, det faglige indhold, produktet og fremlæggelsen. Man kan bruge følgende spørgsmål som pejlemærker:

Arbejdsprocessen

 • Har eleven arbejdet selvstændigt, koncentreret og med engagement?
 • Har eleven indsamlet information og fordybet sig i problemstillingerne?
 • Hvis eleven har arbejdet i gruppe: Har samarbejdet fungeret?
 • Er tiden blevet disponeret fornuftigt?

Det faglige indhold

 • Er problemstillingen omdrejningspunktet i projektarbejdet?
 • Er opgaven tværfaglig?
 • Hvordan er fagenes viden, metoder og teknikker benyttet?
 • Har eleven viden om og overblik over det faglige indhold?

Produktet

 • Er produktet relevant for emnet?
 • Bliver produktet brugt i fremlæggelsen?
 • Hvordan er kvaliteten af produktet?
 • Er produktet kreativt? 

Fremlæggelsen

 • Har eleven overblik og er velforberedt?
 • Er fremlæggelsen klar og veldisponeret?
 • Er fremlæggelsen interessevækkende?
 • Indeholder fremlæggelsen en konklusion på problemformuleringen?

 

Karakter og udtalelse

Projektopgaven bedømmes med en karakter og/eller en skriftlig udtalelse. Eleven vælger selv, om karakteren og/eller udtalelsen skal med på afgangsbeviset. Bedømmelsen er individuel. Selv om eleverne arbejder sammen i en gruppe, skal alle i gruppen altså ikke nødvendigvis have samme karakter og udtalelse.

Under selve projektfremlæggelsen kan et af dokumenterne herunder (Bedømmelse af projektopgaven 1 eller 2) bruges til notater om, hvordan eleverne præsterer i forhold til arbejdsproces, fagligt indhold, produkt og fremlæggelse.

Udtalelsesgeneratoren kan fungere som hjælp til at formulere dine udtalelser. Vælg mellem et stort udvalg af sætninger til de forskellige områder, som skal bedømmes. Programmet laver en analyse af valgene og tilføjer automatisk tekst til udtalelsen, så den fremstår sammenhængende. Det er også muligt at tilføje egne noter.

 

Kreditering

Udtalelsesgeneratoren er udarbejdet af Troels Gannerup Christensen, pædagogisk konsulent (UCL). Han har også og lavet en videovejledning hertil. 

ProjektApp er udviklet af lærerne Ann Frank og Karin Kjeldsen, samt fagkonsulent Lise Vogt. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.