Redskab

Gruppekontrakt

Det er muligt at udarbejde projektopgaven alene eller i grupper. Eleverne kan afstemme deres forventninger til gruppearbejdet ved at lave en gruppekontrakt efter gruppedannelsen.

Projektopgaven er en del af undervisningen, så overvejelser omkring dannelsen af velfungerende grupper, du plejer at gøre dig, er også relevante her:

 • Skal grupperne niveaumæssigt være homogene eller heterogene?
 • Er det elevernes interesser, deres boglige færdigheder, deres arbejdsmoral eller deres kreativitet og praksisfaglige tilgang, der skal være omdrejningspunktet for gruppedannelsen?

Lige gyldigt hvordan grupperne dannes, er det en god ide at tale med eleverne om det på forhånd, og forklare, at de får hver deres individuelle karakter og udtalelse for opgaven.

 

Gruppekontrakt

Når grupperne er dannet, kan mange problemer undgås, hvis eleverne sætter ord på, hvilke forventninger de har til hinanden og til gruppearbejdet. I arbejdet med at lave en gruppekontrakt kan eleverne komme i gang med at afstemme forventninger og skabe enighed i grupperne.

Forslag til arbejdet med en gruppekontrakt:
 

1. Forventninger
Det kan være godt at sætte ord på forventningerne til projektarbejdet og til hinanden. Nendenstående spørgsmål kan bruges til at opnå åbenhed og enighed om gruppens medlemmers forventninger:

 • Hvad er en god gruppe?
 • Hvor vigtigt er det faglige for jer?
 • Hvor vigtigt er det sociale for jer?
 • Hvor meget tid vil I bruge på hjemmearbejde?
 • Hvad er det bedste ved at arbejde i en gruppe?
 • Hvornår kan det være svært at få et gruppearbejde til at fungere?
 • Hvad gør I, hvis et gruppemedlem ikke overholder jeres aftaler?
 • Hvad glæder I jer mest til ved projektarbejdet?

2. Kontrakt
Når spørgsmålene er diskuteret, og der er opnået enighed om gruppens forventninger, kan gruppen udarbejde en gruppekontrakt. I gruppekontrakten kan der eksempelvis opstilles en slags ti bud for arbejdet med projektopgaven:

 1. Alle skal deltage aktivt i gruppearbejdet.
 2. Alle møder friske op til aftalt tid for at arbejde.
 3. Hvis der bliver konflikter, skal vi turde tale om det og finde en løsning
 4. Vi skal vide, hvad alle i gruppen laver.
 5. xxx
 6. xxx

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Tine Kierkegaard.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.