Redskab

Handle- og henvendelsesmuligheder ved bekymring for radikalisering

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, og hvem der kan hjælpe dig, hvis du er bekymret for radikalisering på din skole. Redskabet er både er til pædagogisk personale og skolens ledelse.

Radikalisering kan ses som en proces, der kan føre til ekstremisme. Det er lovligt at have radikale holdninger, men ikke at begå ekstremistiske handlinger. Den danske tilgang til at forebygge ekstremisme tager udgangspunkt i, at ekstremisme har mange forskellige negative konsekvenser, og derfor er der indgået et tværministerielt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme.

 

Forebyggelse af ekstremisme har tre niveauer

Den samlede forebyggelsesindsats i Danmark kan illustreres med forebyggelses-trekantens tre niveauer: Det opbyggende, det foregribende og det indgribende.

Forebyggelsestrekanten fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme illustrerer sammenhængen mellem opbyggende, foregribende og indgribende indsatser.
© fra stopekstremisme.dk

Den tidlige forebyggelse sker gennem brede opbyggende indsatser i dagtilbud, skoler, på ungdomsuddannelser. De opbyggende indsatser vil ofte ikke adressere udfordringer med ekstremisme og radikalisering eksplicit, men have fokus på en generel understøttelse af børn og unges sociale, kritiske og demokratiske kompetencer samt modstandskraft over for udvikling af risikoadfærd.

De foregribende indsatser sættes i gang ved en konkret bekymring for ekstremisme og har til formål at dæmme op for risikoadfærd, inden den udvikler sig i mere alvorlig retning. Her er det vigtigt, at uddannelsesinstitutioner kender deres handle- og henvendelsesmuligheder ved bekymringer for personer med risikoadfærd.

Politiet og Kriminalforsorgen har det primære ansvar for de indgribende indsatser, der omhandler personer, som allerede befinder sig i ekstreme miljøer og for eksempel har begået kriminalitet.

Som underviser bør man kende sin SSP -repræsentant, der vil kunne hjælpe med at få bekymringen det rette sted hen.  Som skoleleder bør man også kende til det kriminalpræventive samarbejde mellem kommunen og politiet.og disse henvendelsesmuligheder:

 

Hvor kan du henvende dig, hvis du oplever tegn på radikalisering?

  • Dit lokale infohus kan foretage en nærmere vurdering ved bekymring for enkeltpersoner. I mange tilfælde kan du finde kontaktinformation til infohuset på din kommunes hjemmeside.
  • Hotline mod radikalisering yder rådgivning med mulighed for anonymitet ved bekymring for enkeltpersoner.
    Telefon 41 74 90 90, www.antiradikalisering.dk
  • Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder rådgivning om håndtering af bredere udfordringer, for eksempel truende adfærd, agitation eller forsøg på rekruttering.
    Telefon 72 14 27 00, stopekstremisme.dk
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder rådgivning om undervisning og pædagogik.
    Telefon 33 92 52 19.

 

Læs også

Læs vejledningerne Sikkerhed og kriseberedskab og Forebyg og håndtér vold og trusleruvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.