Forløb

Secure manners with perfect passwords

Sæt fokus på it-sikkerhed med stærke passwords. Eleverne lytter til og læser på engelsk om passwords. De reflekterer over egen adfærd og samtaler om de krav der er til passwords.

Forløbet er henvendt til engelsk i 7. klasse.
Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Via input og samtale kan du skabe rammen for, at eleverne diskuterer emnet hacking, der er nærværende i deres hverdag, og som hele tiden udfordres. Eleverne får viden om passwords.

 

Dette forløb sigter på, at eleverne bliver i stand til at:

 • Forholde sig kritisk og handlende til kilder på engelsk om emnet hacking
 • Tale om og formidle, hvordan de kan tage aktive skridt til aktuelt at sikre deres data

 

Kompetenceområderne mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation er her i spil. Som kritisk undersøger forholder eleverne sig til autentiske sproglige input.

 

Overvejelser

For at kvalificere samtalen, er det en fordel at have bud på, hvordan man reelt skal sikre sine data med stærke passwords. En vigtig pointe er at være opdateret på den udvikling, der sker på feltet. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på at facilitere samtalen med afsættet: fra viden om noget til handling.

Orienter dig i de nævnte materialer (YouTube-videoen om passwords og word-filer fra Digizen.org)

 

Planlægning

Eleverne arbejder i mindre grupper under hele forløbet. Planlæg derfor, hvordan grupperne skal organiseres. Eleverne får brug for tablet, pc eller lign.

 

Forløbets opbygning

Fase 1.  Stærke passwords - viden og handling?

Aktiver elevernes viden om passwords. Lad dem i mindre grupper eller parvis tale på engelsk om:

 • What do you know about passwords?
 • How do you act yourself when thinking of passwords?
 • Is knowledge and action the same for you? Do you do what you are supposed to, to protect your data?
 • Why are strong passwords so important?

Fasthold elevernes input, så I senere kan lave en før/efter-status.

Saml op i klassen. Hvad er status?
Måske kommer I senere til at tale om, hvad kan man gøre, hvis man bliver hacket pga. et svagt password.

 

Fase 2. Råd om passwords

Se YouTube-videoen og lad eleverne notere, hvad det er, der gør et password stærkt. Bed dem notere vigtigt ordforråd til den efterfølgende samtale, fx

 • sensitive informations
 • criminals
 • private files
 • secure
 • hard to guess
 • discover
 • memorable
 • phrases
 • adding
 • upper case letters
 • special characters
 • risk
 • look over your shoulder
 • fool you
 • scam
 • avoid
 • essential part

 

Lad dem tale om indholdet i videoen.

 • How do you according to the video have to act in order to protect yourself against other people getting access to your data?
 • What do you - according to the video - have to do to protect your data?
 • Did you know the advice or were there new issues?
 • Do you follow the advice?
 • Was all the advice relevant?

 

Lad grupperne fastholde et par vigtige pointer fra deres samtale.

Del dem i klassen.

 

Fase 3. Brug din forståelse eller viden om passwords

 • Hvis eleverne eller nogle elever har brug for at gøre mere ud af deres læseforståelse ift. emnet og samtidigt selv producere en kort skriftlig tekst, kan de selv  producere en lignende aktivitet i forlængelse af at have set videoen.
 • Hvis de har brug for at komme videre med at integrere deres egen aktuelle viden fået gennem videoen eller andre kanaler, kan de udarbejde deres egen up-to-date checklist.

 

Hvad enten de skal arbejde med den ene eller anden opgave, så lad dem få feedback fra en anden gruppe på deres produkt, før de har den endelig udgave.

Har de lavet den første opgave, kan elever, der har samme fokus, løse kammeraternes matching activity.

Har de lavet den anden, skal de fremlægge deres checklist og forklare deres valg. De (dygtigste) må meget gerne sammenligne deres egen checklist med den, de så på Digizens hjemmeside. Hvorfor er der forskel?

 

Evaluering

Tag en ny temperaturmåling ift. elevernes viden om stærke passwords og deres betydning ved at genfremsætte spørgsmålene fra fase 1
Bed eleverne tage stilling til, hvorvidt ny viden eller opmærksomhed på emnet reelt har ført til ændrede handlemønstre. Hvis der ikke er sket ændringer i handlemønstrene, så tal om, hvad der skal til for at kombinere viden og handling. Har kilderne været brugbare, og hvordan har de forholdt sig kritisk til kilderne?
Lad eleverne komme med en status ift. at kunne kommunikere om dette emne på engelsk, fx i en inside outside circle med et par spørgsmål om, fx betydningen af viden om emnet, ordforråd til at tale om emnet eller det selv at skulle producere ift. emnet i forlængelse af input på engelsk.

 

Faglig refleksion

 • Hvad har det betydet for elevernes mulighed for at deltage aktivt, at læreren aktiverer elevernes forhåndsviden og ordforråd om emnet?
 • Hvad har input med nyt ordforråd, der stilladserer og udvikler elevernes sprogproduktion betydet?
 • Hvordan har differentieringsmulighederne i forløbet bidraget til, at elevernes har kunne deltaget aktivt i arbejdet med emnet?
 • Hvordan kan du bruge de nævnte perspektiver i andre forløb?

 

Kreditering

Forløbet inddrager materiale fra http://www.digizen.org/teachers/ og YouTube-videoen om passwords

Forløbet er udarbejdet af Christina Hellensberg pædagogisk konsulent ved CFU/KP, December 2018

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.