Aktivitet

2 little dickie birds

Indskoling: En mundtlig aktivitet med betydning for opbygning af engelsk som "classroom language". Der er fokus på udtale og intonation og på at fremme sproglig selvtillid hos eleverne i den tidlige sprogstart.

Aktiviteten er henvendt til 1.-3. klasse.
Anslået tidsforbrug: 20-30 minutter.

Formålet med denne mundtlige aktivitet er at stimulere den sproglige opmærksomhed, styrke sprogproduktionen og give eleverne sproglig selvtillid i den tidlige sprogstart. Aktiviteten kan desuden medvirke til at fremme koncentration og fokus og formidle engelsksproget kulturstof.

 

Forudsætninger, form og indhold

Nursery rhymes er engelsksproget kulturstof til de yngste elever. Med disse rim som undervisningsindhold er der mulighed for mange aktiviteter, der har med både fælles oplevelser og individuel tilegnelse af sproglyd og intonation at gøre.

Når der arbejdes med nursery rhymes, skal læreren være aktiv og bruge sit engelske sprog. Det kan kræve engagement og overskud at få eleverne til at "være med" og få gang i deres sprog via gentagelser. Det er desuden vigtigt, at et trygt, glad og aktivt læringsrum prioriteres, så alle eleverne får en god oplevelse med at "sige noget" på engelsk. 

Aktiviteten kan afvikles på 20-30 minutter, men der bør herefter løbende arbejdes med at gentage nursery rhymes i den tidlige sprogundervisning. Eleverne vil på denne måde hurtigt blive bedre og bedre. 

 

Tilrettelæggelse

Som lærer, bør du øve dig, så de udvalgte rim sidder på rygraden og kan formidles klart og tydeligt i klassen:

2 little dickie birds
2 little dickie birds sitting on a wall (hold a bird in each hand in front of you)
1 named Peter, 1 named Paul (hold one bird forward for Peter, the other for Paul)
Fly away Peter, fly away Paul (let Peter "fly" behind your back, let Paul fly....)
Come back Peter, Come back Paul (let Peter fly back forward, let Paul....)

2 little butterflies
2 little butterflies flying through the air (same movements as before...)
1 called Billie, 1 called Blair
Fly away Billie, fly away Blair
Come back Billie, come back Blair

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Billedet er et eksempel på, hvordan læreren kan tegne to fugle. Tegningen kan bruges som illustration, når rimet præsenteres.
Hvis eleverne skal have udlevereret egne "dickie birds", kan disse tegnes op på A4-papir og kopieres, så eleverne kan klippe dem ud og farve dem. 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet gennemføres:

  • Hvordan sikrer jeg, at alle elever deltager i aktiviteten?
  • Hvad kan der lægges vægt på for at skabe et trygt læringsrum?
  • Hvordan skal eleverne introduceres til rimene?
  • Skal eleverne selv klippe og farve "dickie birds"?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten har tre faser:

1. Introduktion til rimet
Aktiviteten kan startes i en rundkreds, hvor de to "dickie birds" Peter og Paul præsenteres. Herefter kan selve rimet "2 little dickie birds" siges højt foran klassen, der kan gentage i kor så mange gange, det er nødvendigt. Undervejs kan en elev "styre" Peter og Paul, imens de andre siger rimet. 

2. Rim på mange måder 
Herefter kan der fortsættes med rimet "2 little butterflies". Der kan findes på forskellige måder og varianter af sige "2 little..."-rimene: råb dem, hvisk dem, skrig dem, hop dem osv. 

3. Egne fugle
Eleverne kan få mulighed for at lave deres egne "dickie birds" eller "butterfies". 

 

Evaluering

Elevernes forståelse af rimet og deres oplevelse af at skulle fremsige dem i klassen kan evalueres gennem samtale og spørgsmål, mens eleverne hver især klipper og farver deres dyr eller som en samlet klassesamtale efter aktiviteten.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan fungerede brugen af de to små papirsfugle?
  • I hvilket omfang vurderer du, at eleverne har lært og forstået de to rim?
  • Hvordan kan der arbejdes videre med genren nursery rhymes i kommende engelsktimer?
  • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i fremtidige aktiviteter med fokus på mundtlig kommunikation?

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet og praksisafprøvet af tidligere redaktør for emu på engelsk, Rasmus Sune Jørgensen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.