Aktivitet

Listen and learn via elllo

Udskoling: Denne aktivitet tager udgangspunkt i den digitale ressource elllo, der er et online bibliotek, hvor eleverne kan lytte til personer fra mange forskellige lande, der diskuterer forskellige emner. 

Aktiviteten er henvendt til udskolingen
Anslået tidsforbrug: Varierer efter tilrettelæggelse

Denne aktivitet sætter fokus på kompetenceområdet mundtlig kommunikation og har fokus på lytning. Brugen af den online ressource elllo giver desuden gode muligheder for differentiering,  Eleverne kan hver især, i makkerpar eller grupper bruge siden elllo til lytteøvelser. Det er muligt selv at bestemme emne og sværhedsgrad, så i denne aktivitet har alle mulighed for at blive udfordret på det niveau, de befinder sig på.

 

Forudsætninger, form og indhold

Ello står for English Listen Lesson Library Online og er en side, hvor eleverne kan lytte til personer fra mange forskellige lande, som taler om et utal af emner på engelsk. Elllo tilbyder gratis lytteaktiviteter for elever, som ikke har engelsk som modersmål.

Det er muligt selv at vælge nationalitet, emne og niveau, så her er rig mulighed for undervisningsdifferentiering. 

Find siden her; www.elllo.org 

Der er mange forskellige aktiviteter på siden, som alle fokuserer på lytning. Herunder beskrives to af dem:

  • Views: Disse sider er primært lytteinterviews med mennesker fra engelsktalende lande, som taler om mange forskellige emner. Alle interviews kommer med en quiz samt gloser som knytter sig til emnet.
  • Video: Videoerne er, ligesom Views, aktiviteter med forskellige mennesker, der taler om forskellige emner. De fleste videoer fokuserer på et specifikt spørgsmål. Alle videoer har en quiz samt tekst, så eleverne kan læse med, mens de lytter.

Læs mere om siden her: About elllo
Find videoer om brug af siden her: Guide til elllo

 

Tilrettelæggelse

Det er nødvendigt, at du som lærer har sat dig ind i sidens funktioner og indhold, så du kan stille de rette krav til eleverne og guide dem videre, hvis de går i stå i deres arbejde.

Niveau 1 er det nemmeste, og 7 er det sværeste. Ønsker du at differentiere, kan du for eksempel bede nogle elever om at fjerne teksten, så de kun lytter til interviewet, mens andre elever kan finde støtte i at se teksten, mens de lytter. Når eleverne har lyttet til et interview, kan de besvare en lille ordforrådsquiz samt en forståelsesquiz. De får resultatet med det samme.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

  • Skal eleverne arbejde alene, i par eller i grupper?
  • Hvordan skal eleverne introduceres til siden?
  • Hvilke krav skal der stilles til elevernes valg af lytteøvelser i forhold til indhold, type af opgaver og niveau?
  • Hvilken rolle skal jeg som lærer indtage, mens eleverne arbejder med lytteøvelserne?
  • Hvordan skal der samles op?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i tre faser:

1. Introduktion
Det er muligt at introducere eleverne til siden ved at vise en video på fem minutter, som demonstrerer, hvordan elllo kan bruges. 

2. Lyt og lær
Siden kan bruges på mange måder. Du kan eksempelvis bede eleverne om hver især at udvælge sig fem forskellige interviews med personer fra fem forskellige lande. Når interviewet er slut, kan de lave ordforråds- samt forståelsesopgaver.

3. Jeres eget interview eller referat
Når eleverne har lyttet og løst opgaverne, kan de to go to udforme et interview, som kan fremføres i klassen. Eleverne kan også som afslutning udvælge sig et interview, som de derefter kan give et referat af, enten for hele klassen eller i mindre grupper. 

 

Evaluering

Elevernes oplevelse af af arbejdet med elllo kan evalueres gennem samtale og spørgsmål til både indhold og metode i en afsluttende samtale i klassen.

Elevernes forståelse kan evalueres enten via konkrete spørgsmål til den enkelte elev, eller ved at eleverne skal give et referat af det interview, de har lyttet til, som det er beskrevet i fase 3.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan fungerede det at inddrage denne digitale ressource i undervisningen?
  • I hvilket omfang vurderer du, at det lykkedes at differentiere og udfordre alle elever i denne aktivitet?
  • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i fremadrettet planlægning af andre undervisningsaktiviteter?

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af læringskonsulent Karen Lagermann.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.