Forskning og viden

Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik - 2017

DPU og VIA UC har gennemført en undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik baseret på et overvejende kvalitativt mixed methodsdesign.

Fælles Mål er nationalt bindende mål, som beskriver, hvad eleverne skal lære i fagene. Læringsmålstyret undervisning er en didaktisk ramme for lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. I denne undersøgelse anvendes benævnelsen undervisning med Fælles Mål og læringsmål i dansk og matematik og benævnelsen læringsmålstyret undervisning synonymt, da Fælles Mål efter 2014 er formuleret som læringsmål.

Undersøgelsen har fokus på: 

  1. Om og i givet fald hvordan Fælles Mål bruges i dansk- og matematikundervisningen 
  2. Hvilken betydning det har for undervisning og læring

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af DPU, Aarhus Universitet og UC VIA i 2017

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.