Forskning og viden

Kortlægning af sene skoledage 2021

I 2021 havde færre folkeskoler sene skoledage sammenlignet med 2020. Dermed fastholdes tendensen fra 2019 til, at skoledagen slutter tidligere. Det viser en ny kortlægning af sene skoledage.

Formål

Formålet med rapporten er at kortlægge:

  • Udbredelsen af sene skoledage i folkeskolen
  • Skolernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b og § 16 d samt de udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022, som giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning
  • Skolebestyrelsens involvering i udformningen af skoleskemaerne
  • Skolernes udmøntning og prioritering af midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

 

Hovedresultater

Kortlægningen viser, at andelen af skoler, som har sene skoledage i 2021, især er faldet på mellemtrinnet og i udskolingen sammenlignet med tidligere år. Det største fald ses på mellemtrinnet, hvor der er sket et fald på 11-15 procentpoint sammenlignet med sidste skoleår. Ved sene skoledage forstås, at skoledagene varer til senere end kl. 14.00 i indskolingen, kl. 14.30 for mellemtrinnet og kl. 15.00 i udskolingen. 

Udviklingen skal ses i lyset af den politiske aftale fra 2019 om justeringer af folkeskolen samt den politiske aftale fra 2021 om udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af COVID-19. De udvidede frihedsgrader gør det muligt for skolerne at konvertere hele den understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen på alle klassetrin i skoleåret 2021/2022.

Samlet set har 90 procent af skolerne anvendt de forskellige muligheder for at afkorte skoledagen (§ 16 b, § 16 d og de udvidede frihedsgrader) på mindst ét klassetrin i skoleåret 2021/2022. Det varierer dog, hvor meget af den understøttende undervisning skolerne afkorter.

Skolerne konverterer oftest den understøttende undervisning til to-voksenundervisning. Derudover konverterer nogle skoler blandt andet timerne til turboforløb og yderligere pædagog- og lærerressourcer til bevægelsesaktiviteter eller åben skole-aktiviteter.

 

Perspektivering

Rapporten giver viden om udviklingen i omfanget af folkeskoler med sene skoledage mv., efter at der i januar 2019 blev indgået en politisk aftale om justering af folkeskoleloven. Aftalen, som indeholder i alt 13 initiativer, har blandt andet til formål at forkorte skoledagen for elever i indskolingen, at øge skolernes frihed til at tilrettelægge skoledagene samt at tilføre skolerne midler til at løfte kvaliteten af den understøttende undervisning.

Dertil belyser dette års kortlægning omfanget af folkeskoler, der i skoleåret 2021/2022 har benyttet de udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af COVID-19.

 

Faktaoplysninger

  • Resultaterne er baseret på oplysninger fra i alt 840 folkeskoler, svarende til 72 procent af alle landets folkeskoler.
  • Undersøgelsen er geografisk repræsentativ, og der indgår besvarelser fra alle landets kommuner.
  • Det er syvende år i træk, at kortlægningen gennemføres. Kortlægningen har tidligere haft titlen ”Kortlægning af skoledagens længde”. Titlen er ændret i år til ”Kortlægning af sene skoledage”, da det er mere præcist i forhold til undersøgelsens indhold. Ligesom de forrige års undersøgelser, måler undersøgelsen, hvornår eleverne senest har fri i uge 35.
  • Dataindsamlingen i 2021 er gennemført i uge 35, ligesom i de tidligere år. I 2020 blev dataindsamlingen dog gennemført i uge 43 pga. COVID-19.
  • Kortlægningen er gennemført af Børne- og Undervisningsministeriet. Rapporten er publiceret i januar 2022.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.