Forskning og viden

Kortlægning af skoledagens længde 2019

Færre elever har lange skoledage i 2019. 74 procent af folkeskolerne benytter de nye muligheder i folkeskoleloven til at forkorte elevernes skoledage for i stedet at indsætte to lærere i undervisningen.

Formål

Formålet med rapporten er særligt at kortlægge:

 • Skoledagens længde
 • Skolernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b og § 16 d
 • Skolernes implementering af reformelementer
 • Skolebestyrelsens involvering i udformningen af skoleskemaerne
 • Skolernes udmøntning og prioritering af midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning

Hovedpointer

 • Andelen af skoler med lange skoledage fortsætter med at falde – dette gælder for de fleste klassetrin i 2019 og særligt i indskolingen.
 • Andelen af skoler, som anvender § 16 b, fortsætter med at stige. 64 % af skolerne har anvendt § 16 b på mindst et klassetrin i 2019. Det er stigning på 16 procentpoint ift. 2018.
 • Andelen af skoler, som har taget den nye § 16 d i brug, er høj (74 % af skolerne anvender § 16 d på mindst et klassetrin i 2019)
 • Jo højere klassetrin, desto mere varetages lektiehjælp, understøttende undervisning og motion og bevægelse udelukkende af lærere
 • Fra 2018 til 2019 ses en stigning i andelen af skoler, der integrerer lektiehjælp, understøttende undervisning samt motion og bevægelse i fagundervisningen frem for at placere det som et selvstædigt element på skoleskemaet.
 • Ud af de skoler, der angiver at have fået tilført midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning (71 % af skolerne), angiver 70 %, at de har brugt midlerne til to-voksenundervisning.

Perspektivering

Rapporten giver viden om udviklingen i skoledagens længde mv. efter, at der i januar 2019 blev indgået en politisk aftale om justering af folkeskoleloven. Aftalen, som indeholder i alt 13 initiativer, har blandt andet til formål at forkorte skoledagen for elever i indskolingen, at øge skolernes frihed til at tilrettelægge skoledagene samt at tilføre skolerne midler til at løfte kvaliteten af den understøttende undervisning.

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Epinion på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet. Rapporten blev offentliggjort den 12. december 2019.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.