Viden om

PISA 2018: Danske unge i en international sammenhæng

Danske elever klarer sig bedre end den gennemsnitlige elev i OECD-landene i både læsning, matematik og naturfag, viser resultaterne fra PISA 2018.

Resultaterne peger dog også på en række udfordringer, heriblandt at danske elevers læselyst er lav, samt at resultaterne i naturfag er faldet siden 2015.

Formål

I nutidens videnssamfund stilles der stigende krav til besiddelsen af analytiske og faglige kompetencer, og i PISA undersøgelsen undersøger man, hvor forberedte 15-årige elever er til at møde netop disse forventninger i fremtiden. Dette gøres ved at teste elevernes evner til blandt andet at analysere, argumentere og kommunikere indenfor læsning, matematik og naturfag. 

Hovedpointer

  • Overordnet set klarer danske elever sig over gennemsnittet for alle OECD-landene indenfor både læsning, matematik og naturfag.
  • I læsning har eleverne opnået den højeste gennemsnitsscore i læsetesten siden den første PISA undersøgelse i 2000. I sammenligning med de øvrige nordiske lande ser man, at kun de finske elever ligger højere end de danske, mens der ikke er signifikant forskel på danske, norske og svenske elever. De islandske elever ligger derimod lavere.
  • Andelen af dygtige læsere blandt danske elever er blevet signifikant større siden 2009. Samtidig ser man dog, at det ikke er lykkedes at reducere andelen af svage læsere, som har ligget på et stabilt niveau siden den første PISA-runde i 2000. Elever med svag socioøkonomisk baggrund og elever med indvandrerbaggrund er overrepræsenteret blandt de svage læsere.
  • Danske elevers læselyst er væsentligt lavere end gennemsnittet for OECD-landene. Særligt de danske drenge udviser lav læselyst. Udfordringerne med lav læselyst er ikke kun et dansk problem: også hos vores nordiske nabolande udviser eleverne lav læselyst.
  • I matematik ligger danske elever fortsat over OECD-gennemsnittet. Det er første gang, at danske drenge ikke har et signifikant højere gennemsnit end pigerne i matematiktesten.
  • I naturfag er der sket en signifikant tilbagegang i de danske elevers gennemsnit. Ser man nærmere på, hvordan eleverne klarer sig, ser man, at midtergruppen i Danmark er større end gennemsnitligt for OECD-landene, således at der både er færre meget dygtige og meget udfordrede elever.
  • Danske elevers gennemsnit i naturfag ligger lavere end Finlands, men på niveau med Sveriges og Norges. Island ligger signifikant under de andre nordiske landes gennemsnit. 

Faktaoplysninger

PISA (Programme for International Student Assessment) er blevet gennemført hvert tredje år siden 2000. I PISA 2018 deltog 79 lande og regioner. I Danmark deltog 7.657 danske unge fordelt på 344 uddannelsesinstitutioner. Eleverne testes i tre faglige domæner (læsning, matematik og naturfag), og hver runde har særligt fokus på et af domænerne. I PISA 2018 var hoveddomænet læsning.

Kreditering

PISA 2018 er udarbejdet af VIVE og publiceret i december 2019.

Læs mere om PISA 2018 her
 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.