Forskning og viden

Rammeforsøg med internationale udskolingslinjer

Der er indikationer på, at elever fra internationale udskolingslinjer trives bedre og præsterer bedre i engelsk ved folkeskolens afgangsprøve. Det viser en evalueringsrapport foretaget af Epinion.   

Formål

Det er forudsat i folkeskoleloven, at undervisningssproget er dansk, men et rammeforsøg med internationale udskolingslinjer giver mulighed for at fravige dette krav for elever i udskolingen (7.-9. klasse) og muliggør, at skolerne kan undervise på engelsk i de naturvidenskabelige fag, dog maksimalt 50 pct. af den samlede undervisningstid.

Evalueringen af rammeforsøget afdækker blandt andet, hvorvidt undervisning på engelsk kan bidrage til at fremme elevernes faglige kompetencer, motivation og trivsel.

 

Hovedresultater

Den statistiske effektanalyse, som der dog er store usikkerheder forbundet med, finder, at:

  • elever fra internationale udskolingslinjer ser ud til at klare sig markant bedre i engelsk ved folkeskolens afgangsprøver sammenlignet med andre elever
  • deltagelse i rammeforsøget ser ud til at påvirke elevernes samlede trivsel og sociale trivsel i positiv retning
  • der hverken er en negativ eller positiv effekt af deltagelse i rammeforsøget på elevernes karakterer i dansk og matematik.

Af de kvalitative analyser fremgår det blandt andet, at skolerne oplever, at forskellige aktiviteter på udskolingslinjerne sammen med internationale perspektiver i undervisningen er med til at øge elevernes kulturindsigt og internationale udsyn.

Dertil oplever skolerne, at linjerne kan være med til at modvirke frafald i udskolingsklasserne og øge søgningen fra andre skoler. Flere af skolernes motivation for deltagelse i rammeforsøget var således også at modvirke tendenser som øget søgning til privatskoler, faldende elevtal og dårligt ry.

 

Faktaoplysninger

Epinion har i efteråret 2020 på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet evaluereringsrapporten om rammeforsøget med internationale udskolingslinjer.

Rammeforsøget med internationale udskolingslinjer blev oprindeligt etableret for perioden 2014/15 til 2017/18 og senere forlænget til og med 2021/22. Evalueringen af den første periode kan læses her på emu.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.