Forskning og viden

TALIS 2018: Stor undersøgelse af lærere og skolelederes oplevelse af praksis

Her kan du få et overblik over hovedresultaterne i de danske rapporter om TALIS 2018, som er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Formål

Teaching and Learning International Survey (TALIS 2018) er en international spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af OECD i samarbejde med i alt 48 deltagende lande og regioner. OECD offentliggør to internationale hovedrapporter om undersøgelsens resultater, og Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør herudover to danske rapporter, der udarbejdes af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). De danske rapporter fokuserer på, hvordan danske skolelærere og skoleledere oplever deres praksis og læringsmiljøerne ude på skolerne og sammenholder resultaterne med de øvrige nordiske lande og gennemsnittet for de 31 deltagende OECD-lande. Rapporten ser også på udviklingen siden 2013. 

Formålet med undersøgelsen er at give lærere og skoleledere en stemme, der kan bidrage til udvikling af professionen. De nationale rapporter kan med det afsæt være med til at sikre, at skoler, kommuner og Folketinget får et dokumenteret grundlag for at træffe beslutninger og udvikle politikker på undervisningsområdet. 

 

Hovedpointer - Den første nationale rapport, 2019

Den første nationale rapport blev offentliggjort i november 2019 og har fokus på følgende temaer:

  • Lærernes arbejdstid, undervisningspraksis og tiltro til egne undervisningsevner
  • Lærernes kompetenceudvikling
  • Nye læreres start i professionen

Rapporten finder bl.a., at danske lærere generelt er mere positive i troen på egne undervisningsevner sammenlignet med lærerne i de øvrige nordiske lande. Rapporten slår desuden ned på lærernes kompetenceudviklingsbehov og finder, at den type kompetenceudvikling, som danske lærere efterspørger mest, er inden for undervisning af elever med særlige behov. Generelt efterspørger danske lærere i mindre grad kompetenceudvikling end lærerne i de øvrige nordiske lande. 

 

Hovedpointer - Den anden nationale rapport, 2020

Den anden nationale rapport, der blev offentliggjort i marts 2020, har fokus på disse temaer:

  • Lærersamarbejde og feedback
  • Skoleklima og jobtilfredshed
  • Skoleledelse

Rapporten viser blandt andet, at danske lærere i høj grad oplever en samarbejdskultur, der er kendetegnet ved fælles ansvarlighed og gensidig støtte. Danske lærere samarbejder dog mindre hyppigt end svenske og norske lærere.  Et andet fremtrædende resultat er, at danske lærere i højere grad modtager feedback fra skoleleder, kolleger og andre end lærere i de øvrige nordiske lande. Billedet er dog komplekst og afhænger af feedback-situationen, og relativt store dele af danske lærere har ikke modtaget feedback.  Danske lærere mener i mindre grad, at den feedback, de modtager, har positiv indflydelse på deres undervisning end lærere i de øvrige nordiske lande. Endelig angiver danske skoleledere i højere grad, at ledelsesansvaret på skolerne er delt, end skolelederne i de øvrige nordiske lande.

 

Find rapporterne

Find rapporterne på eva.dk

 

Kreditering

De danske rapporter er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.
De internationale rapporter er udarbejdet af OECD. Læs mere om de internationale rapporter på uvm.dk. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.