Forskning og viden

Effekt af indsatser i dagtilbud på børns skoleparathed

Kortlægningen undersøger, hvilke virkninger indsatser i dagtilbud har på børns skoleparathed målt ved skoleparathedsvurderinger.

Formål

Forskningskortlægningen har fokus på, hvad der kan gøres forud for skolestart, i dagtilbuddene, for at gøre børnene parate til skole. 

 

Baggrund

Størstedelen af forskningen i skoleparathed er produceret uden for Danmarks grænser, og det nødvendiggør, at der ses på, hvordan man internationalt forstår og håndterer skoleparathed. I Danmark udsiger dagtilbudsloven ikke noget om, hvad et barn skal kunne, når det starter i skole, ligesom det ikke er lovpligtigt, at der skal foretages en vurdering af børns skoleparathed – mens der dog foretages sprogvurderinger af børn i børnehaveklassen (Ministeriet for børn og undervisning 2011). Sammenlignet hermed har samtlige stater i USA retningslinjer for børns kompetencer og kunnen, når de starter i kindergarten, og retningslinjerne går på flere områder end blot sprog (Daily et al. 2010). Det retter opmærksomheden mod, at der internationalt er forskellige forståelser af, hvad det vil sige at være skoleparat, og at der er forskellige tilgange til at vurdere børns skoleparathed. 

 

Hovedpointer

Undersøgelsen giver viden om virkninger af indsatser, der skal gøre børn skoleparate samt forskellige praksisser til vurdering af skoleparathed, der kan være med til at gøre skolestarten lettere for børnene.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i 2013. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.