Elever

Her finder du en række rapporter og notater, som særligt har fokus på elevernes oplevelser, handlinger og erfaringer med folkeskolen efter folkeskolereformen.

Der er blandt andet udarbejdet årlige kortlægningsrapporter, som viser status på og udvikling i elevernes oplevelser af folkeskolen.

Derudover finder du rapporter, som har fokus på bestemte temaer om elevernes hverdag i folkeskolen efter reformen – det gælder eksempelvis lektiehjælp og faglig fordybelse, den faglige deltagelse og interesse, elevernes brug af fritids- og klubtilbud samt fritidsaktiviteter.

Alle udgivelser

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.