Forskning og viden

Evaluering af DM i Fagene

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne rapport erfaringerne fra DM i Fagene.

Formål

DM i Fagene er mesterskaber, der giver elever i grundskolen mulighed for at konkurrere i skolens fag. Mesterskaberne har til formål at synliggøre forskellige læringsformer og give eleverne mulighed for at konkurrere og demonstrere deres talenter.

Resultater

Rapporten hviler på både kvalitative og kvantitative data. Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende elever og gennemført interviews med deltagende elever og deres lærere. Ud over nærværende rapport har EVA leveret to statusnotater på baggrund af erfaringer fra de to første runder af DM i Fagene i henholdsvis skoleårene 2016-17 og 2017-18.

Evalueringsrapporten peger på, at deltagelse i DM i Fagene bidrager positivt til elevernes motivation, kreativitet og samarbejdsevner. Blandt evalueringens centrale resultater kan fremhæves: 

  • Både elever og lærere peger på, at eleverne motiveres af caseopgavernes kobling til omverdenen, og at de igennem opgaverne får erfaringer med at bringe deres faglige viden og færdigheder i spil i en virkelighedsnær kontekst.
  • Deltagende elever og lærere fremhæver, at det faglige niveau i opgaverne ved landsmesterskaberne udfordrer eleverne fagligt. De fremhæver ydermere, at opgaverne ved DM i Fagene giver eleverne erfaringer med at arbejde selvstændigt og kreativt i forbindelse med deres opgaveløsning.

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.