Forskning og viden

Den kommunale styring forud for folkeskolereformen

Et stort KORA-forskningsprojekt om kommunernes styring af folkeskolen er blevet indledt med en baselinerapport om den kommunale styring, før reformen trådte i kraft. 

Rapporten viser blandt andet, at der forud for reformen generelt var opbakning til folkeskolereformen og dens formål, og at mange kommuner har haft en klar plan for, hvordan reformen skulle implementeres.

Formål

Formålet med KORA’s rapport er at undersøge kommunernes styring på folkeskoleområdet forud for, at reformen blev implementeret på landets folkeskoler. Rapporten har særligt fokus på at afdække kommunernes erfaringer med målstyring og kvalitetsrapporter samt deres forventninger til regelforenklinger i folkeskolereformen.

Rapporten er en baselineundersøgelse, der skal ses i sammenhæng med de efterfølgende undersøgelser, som KORA gennemfører i henholdsvis 2016 og 2017 med henblik på at følge udviklingen i implementeringen og effekterne af den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen. Hermed bidrager det samlede forskningsprojekt med viden om kommunernes implementering af reformen samt til dokumentation af reformens effekter.

Baselinerapporten viser blandt andet, at der generelt var opbakning til folkeskolereformen og dens formål forud for, at reformen trådte i kraft. Mange kommuner har desuden haft en klar plan for, hvordan reformen skulle implementeres, men har også i vid udstrækning delegeret den konkrete forberedelse og implementering af reformen til skolerne. Rapporter peger dog også på, at der er store forskelle i kommunernes brug af kvalitetsrapporter og i deres erfaringer med at anvende målinger af elevernes læring og trivsel som et redskab til opfølgning og styring af kommunens skoler.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.