Om følgeforskning

Følgeforskningsprogrammet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål.

Det er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner og vil løbende resultere i forskningsrapporter og konkret viden, som kan bruges af skoler og kommuner. 

 

Formål

Formålet med følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen er at:

  • Skabe grundlag for, at aktører på alle niveauer i styringskæden løbende kan lære af erfaringer og resultater.
  • Kunne dokumentere implementeringen og effekten af folkeskolereformen, herunder af de væsentligste initiativer.
  • Styrke den empiriske forskning om ledelse, undervisning og læring.

 Følgeforskningsprogrammet har fokus på to overordnede spørgsmål:

  1. Hvordan implementeres indsatserne i folkeskolereformen?
  2. Hvilke effekter har indsatserne i folkeskolereformen?

Læs mere: Notat om følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen

Find mere viden om følgeforskningsprogrammmet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.