Forskning og viden

Endelige erfaringer med teknologiforståelsesvalgfag

Udviklingsprojekt om teknologiforståelse som forsøgsfaglighed er nu afsluttet. De endelige erfaringer om blandt andet vigtigheden af kompetenceudvikling af lærere er samlet i en afsluttende rapport.

Udviklingsprojektet med teknologiforståelse som valgfag har fokuseret på, hvordan kompetenceudviklende aktiviteter har bidraget til de deltagende læreres faglige engagement og udvikling i projektet.

 

Hovedfund

Et af hovedfundene fra udviklingsprojektet er, at kompetenceudviklingen i udviklingsprojektet er positiv for lærernes forståelse af forsøgsfagligheden. Udviklingsprojektet har også vist vigtigheden af, at lærerne har behov for praksiserfaring med forsøgsfagligheden for at forstå og lære at undervise med Fælles Mål for forsøgsfagligheden. At ledelsesopbakning bidrager positivt til lærernes engagement i udviklingsprojektet er endnu et hovedfund.

 

Opmærksomhedspunkter

Arbejdet med udviklingsprojektet har resulteret i tre opmærksomhedspunkter, som er relevante for igangsættelse af lignende projekter:

  • Kompetenceudvikling af lærere er meget væsentlig, når en ny faglighed skal afprøves eller implementeres i skolen.
  • Det er vigtigt med et stærkt praktikernetværk for at sikre, at lærere kan udveksle erfaringer og tilegne sig viden inden for en ny faglighed.
  • Det udfordrer lærernes motivation for at deltage i udviklingsprojekter, når der parallelt igangsættes lignende udviklingsprojekter.

Erfaringerne fra udviklingsprojektet med teknologiforståelse som valgfag vil indgå i det erfaringsgrundlag, som skal danne baggrund for den politiske beslutning om fremtiden for teknologiforståelse i folkeskolen.

 

Kreditering

Den afsluttende rapport med de endelige erfaringer fra udviklingsprojektet er udarbejdet af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet.

 

Læs mere

Læs mere om forsøgsprogrammet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning: Forsøgsfaget Teknologiforståelse

Læs midtvejsevalueringen af forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning her: Forundersøgelse og midtvejsevaluering

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.