Forskning og viden

Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i Natur og teknologi i 4. klasse - inspirationsmateriale

Få konkrete idéer til, hvordan I kan arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer i natur/teknologi i 4. klasse. Materialet giver forslag til konkrete forløb og opgaver. 

Formål

Formålet med materialet er at give indspark til, hvordan I som fagprofessionelle i natur/teknologi, 4. klasse i folkeskolen i praksis kan bidrage til at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Natur/teknologi tilbyder et meget varieret læringsmiljø. Det skyldes fagets praktiske og undersøgende arbejdsformer, der kan udfoldes på utallige måder og tilpasses fra opgave til opgave og fra klasse til klasse. Læringsmiljøet ændrer sig også rent fysisk i natur/teknologi, idet undervisningen skifter sted fra klasseværelse til laboratorie, udearealer, den omgivende natur og lokalsamfundet.

Det er oplagt at bruge denne variation til at danne et godt og inkluderende læringsmiljø i undervisningen. Inspirationsmaterialet giver idéer til hvordan.

Materialet har fokus på de fire temaer mål, struktur, deltagelsesformer og pædagogisk lederskab i natur/teknologi. For hvert tema tilbydes idéer til konkrete forløb og opgaver, der kan gennemføres med eleverne, og som kan være med til at understøtte det gode læringsmiljø. Sammen med de praktiske forløb og opgaver følger caseeksempler og refleksioner over temaet.

Om materialet

Vi undersøger cykelbroen i parken er ét af seks inspirationsmaterialer, der har til formål at inspirere lærere i arbejdet med at styrke læringsmiljøet i deres fagundervisning.

Inspirationsmaterialerne er udarbejdet til udvalgte fag og klassetrin og indeholder konkrete idéer til undervisningsforløb samt refleksioner over didaktik i de specifikke fag og på de relevante klassetrin.

De seks publikationer indeholder forslag til konkrete indsatser, metoder og redskaber i fem udvalgte fag.

Faktaoplysninger

Projektet er gennemført af Deloitte og inspirationsmaterialerne er udviklet og skrevet af Deloitte i samarbejde med forfattere fra professionshøjskoler og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Materialet er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og casestudier

Som led i projektet er der i perioden 2015-2018 udarbejdet seks praksisrettede inspirationsmaterialer, der omsætter forskning samt surveys og casestudier gennemført blandt landets skoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.