Forskning og viden

Tysk giver motivation og gode oplevelser

En omfattende undersøgelse af tyskelevers og -studerendes oplevelser af faget tysk viser overvejende positive resultater.

 

Formål

Projektet ”Tyskelevers og tyskstuderendes kognition” har med afsæt i en kvantitativ og kvalitativ dataopsamling haft til formål at afdække tyskelevers/-studerendes:

 1. Motivation
 2. Oplevelser af at lære tysk på forskellige uddannelsesniveauer
 3. Identificere problemfelter

 

Hovedpointer

Projektets data viser, at der ikke findes en særlig type tyskelev eller tyskstuderende, men at der er en stor forskellighed i forhold til oplevelser, motivation og holdninger i forhold til dét at lære tysk.

Med afsæt i resultaterne fra projektets spørgeskemaundersøgelse kan der dog blandt andet peges på følgende centrale tendenser især grundskolen:

 • Flertallet af elever og studerende synes, at det er vigtigt at lære tysk.
 • På tværs af uddannelsesniveauerne er et væsentligt argument for at lære tysk, at elever og studerende synes, at det er vigtigt at kunne andre fremmedsprog end engelsk.
 • Flertallet af elever og studerende er glade for deres tyskundervisning.
 • Flertallet af elever og studerende oplever, at der er en god og tryg stemning i tyskundervisningen, og at de klarer sig godt i tyskundervisningen.
 • I deres undervisning oplever flertallet af elever/studerende tysk som undervisningssprog, varieret undervisning, faglig progression og feedback prioriteres.

 

Derudover peger undersøgelsen også på en række problemfelter, især i grundskolen, som kommende udviklingsprojekter vil kunne tage afsæt i, for eksempel:

 • Eleverne bruger ikke tysk uden for tyskundervisningen.
 • Flere elever ved ikke, hvad de skal bruge tysk til i deres videre uddannelse og arbejdsliv.
 • Ca. halvdelen af eleverne vil ikke fortsætte med tysk efter 9. klasse.
 • Flertallet savner succesoplevelser i tysk.
 • Flertallet af eleverne vurderer, at autentisk sprogbrug gennem kulturmøder og international kontakt ikke prioriteres, og de har netop et ønske om, at tyskundervisningen indeholder autentiske kulturmøder med tysk kommunikation.

 

Find undersøgelserne her

 

Faktaoplysninger

Undersøgelsen fandt sted skoleåret 2019 – 2020. 3540 grundskoleelever i 9. klasse, 2881 stx- og hhx-elever i 2. og 3. g., 119 studerende på professionshøjskolerne og 55 universitetsstuderende på 3. semester deltog i undersøgelsen. Resultaterne blev offentliggjort i foråret 2020.

I undersøgelsen deltog 9. klasses elever, gymnasieelever, lærerstuderende og universitetsstuderende i kvalitative spørgeundersøgelser og kvantitative interview. 

Projektet var støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog og blev ledt af Petra Daryai-Hansen ved Københavns Universitet og Anne-Marie Fischer-Rasmussen, Professionshøjskolen UCN.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.