Forskning og viden

Undersøgelse af skolebestyrelsens arbejde og rolle i folkeskolen i 2014-2018

Rapporten belyser skolebestyrelsers arbejde og rolle i folkeskolen i foråret 2018. Der undersøges fx, hvordan bestyrelserne oplever og implementerer folkeskolereformen samt samarbejdet med andre aktører. 

Formål

Formålet med rapporten er at undersøge skolebestyrelsers arbejde og rolle i folkeskolen i foråret 2018. Rapporten bidrager med en analyse af skolebestyrelsernes mandat og indflydelse samt deres samarbejde med andre aktører. Derudover bidrager rapporten med viden om implementeringen af skolereformen samt skolebestyrelsernes arbejde med fastsættelse af principper. Endelig undersøger rapporten, om der er sket ændringer over tid i skolebestyrelsernes besvarelser.

Hovedpointer

Rapporten viser blandt andet:

- Skolebestyrelserne oplever i langt de fleste tilfælde stor indflydelse på den retning, skolerne udvikler sig i, på skole-hjem-samarbejdet samt på skolens generelle rammer og målsætninger. Hhv. 89, 86 og 81 pct. af bestyrelsesformændene er delvist eller helt enige heri.

- Skolebestyrelsesformændene oplever markant mindre indflydelse på, hvordan en undervisningsdag er organiseret (41 pct.) end på de øvrige forhold.

- Skolebestyrelserne er overordnet set blevet mere enige med bl.a. skolens ledelse, lærere, pædagoger og forældre, når de samarbejder, fra 2014 til 2018, dog ikke med kommunens politikere.

- 70 pct. af skolebestyrelsesformændene er i 2018 helt eller delvist enige i, at skolebestyrelsen har stor indflydelse på, hvordan folkeskolereformen implementeres og arbejdes med på skolen. Andelen er på niveau med de to sidste år og signifikant højere end det første år med reformen i 2015 (63 pct.) og året før reformen i 2014 (50 pct.).

- Videre viser undersøgelsen, at der blandt skoleledere er en positiv stemning omkring reformen. Således er 88 pct. af skolebestyrelsesformændene i 2018 delvist eller helt enige i, at skolens ledelse generelt er positiv overfor reformen. Der har ikke været nogen udvikling siden 2014.

- I 2018 er 64 pct. af skolebestyrelsesformændene delvist eller helt enige i, at forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen generelt er positive overfor reformen. Der er tale om et statistisk signifikant fald siden baselinemålingen i 2014, hvor den tilsvarende andel var 75 pct.

- Undersøgelsen viser, at skoleåret 2017/2018 er det undersøgelsesår, hvor den største andel af skolebestyrelserne har arbejdet med eller revideret principper på deres skole. I skoleåret 2017/2018 har skolebestyrelserne især arbejdet med eller revideret principper om skole-hjem-samarbejdet (62 pct.), fællesarrangementer for elever i skoletiden (53 pct.) samt de overordnede målsætninger og rammer for skolen.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Rambøll i 2018.

Rapporten bygger primært på besvarelser fra dataindsamlingen i følgeforskningspanelet til folkeskolereformen fra foråret 2018 blandt skolebestyrelsesformænd. Som led i dataindsamlingen blev der opnået besvarelser fra omkring:

- 29.000 elever på 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrin.

- 3.300 lærere og pædagoger (dansk og matematiklærere til eleverne på ovenstående klassetrin samt de pædagoger, der har opgaver i løbet af skoledagen).

- 760 skoleledere.

- 120 skolebestyrelsesformænd.

- 5.200 forældre til eleverne på 0., 2., 4., 6. og 8. klassetrin.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.