Forskning og viden

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

Resultaterne fra den internationale undersøgelse PIRLS 2016 viser, at danske elever fortsat har læsekompetencer, der ligger over det internationale gennemsnit.

Formål

Formålet med PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er at undersøge elevernes læsekompetencer på 4. klassetrin.
Danmark har deltaget i undersøgelsen i 2006, 2011 og 2016, og det giver mulighed for at undersøge udviklingen over tid. PIRLS giver desuden mulighed for, at lande kan sammenligne sig med hinanden og lære af hinanden. 

Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet står bag den danske del af undersøgelsen.

Hovedpointer

  • ​​​​​De danske 4. klasseelever læser signifikant bedre end gennemsnittet af elever inden for EU/OECD.
  • Sammenlignet med PIRLS-undersøgelsen fra 2011 er danske elevers resultater faldet lidt, så det nu er tilbage på det niveau, de danske elever havde i 2006. 

  • Sammenlignet med de nordiske lande opnår Danmark det laveste gennemsnitlige niveau i læsning. Mens Danmark og Finland har oplevet en mindre tilbagegang, har de norske og svenske elever forbedret deres resultater signifikant siden 2011.

  • Blandt de 50 lande, der har deltaget i undersøgelsen, indtager Danmark en delt 13. plads sammen med 11 andre lande. Finland er fortsat det nordiske land, der klarer sig bedst og ligger som nummer fem.

  • Gruppen af svage læsere i Danmark er blevet større siden 2011, og Danmark er det nordiske land, der har færrest rigtig dygtige læsere.

  • I Danmark scorer elever, der altid taler dansk i hjemmet, 32 point højere end elever, der nogle gange taler dansk i hjemmet. Denne forskel er lidt større end i Sverige, Finland og Norge, hvor forskellen henholdsvis er 31, 29 og 21 point.

  • Som tidligere PIRLS- og PISA-undersøgelser har vist, læser danske piger bedre end drenge. Danmark er dog det nordiske land, hvor kønsforskellen er mindst, og forskellen ligger under det internationale niveau.

  • Danmark har i 2016 også deltaget i en ny elektronisk læsetest af online tekster. Kun tre af de øvrige 13 lande, der har deltaget, klarer sig signifikant bedre end Danmark. Resultatet for den elektroniske læsetest er signifikant bedre end det danske resultat for papirversionen af PIRLS.

 

Faktaoplysninger

PIRLS-undersøgelserne planlægges og koordineres af IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). I Danmark gennemføres undersøgelsen af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Børne- og Undervisningsministeriet har medfinansieret undersøgelsen. PIRLS er en international komparativ undersøgelse af elevpræstationer i læsning på 4. klassetrin.

Udover den papirbaserede læsetest for 4. klasse har Danmark i PIRLS 2016 deltaget i en lettere papirbaseret læseprøve med 3. klassetrin samt en elektronisk læsetest, kaldet ePIRLS. Undersøgelsen udgives i 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.