Forskning og viden

Vanskeligheder med sprogforståelse er et potentielt underprioriteret problem for elevers deltagelsesmuligheder

Forskningskortlægningen giver et overblik over undervisningsindsatser, der har til formål at styrke sprogfærdigheder blandt elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen og deres effekt.

Formål

Formålet med forskningskortlægningen er at etablere et systematisk overblik over almene, målrettede og særlige undervisningsindsatser, der har til formål at styrke sprogfærdigheder blandt elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen, og vurdere effekten af disse indsatser.

 

Hovedpointer

Forskningskortlægningen viser, at:

  • Sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen (0.-3. klasse) er en barriere for at deltage fuldt ud i sociale og læringsmæssige aktiviteter. Sprogforståelsesvanskeligheder indebærer også risici for langvarige vanskeligheder og negative følger i form af f.eks. læseforståelsesvanskeligheder, lavt uddannelsesniveau og reduceret livskvalitet. Sprogforståelsesvanskeligheder er imidlertid et potentielt underprioriteret problem for grundskoleelevers mulighed for deltagelse.
  • Elever kan have sprogforståelsesvanskeligheder af forskellige årsager. Nogle elever har særlige vanskeligheder med sprogindlæring (udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, DLD), mens andre elever ikke har tilstrækkelig erfaring med sproget, enten fordi de grundet flersprogethed ikke i samme udstrækning har været eksponeret for sproget, eller fordi de er vokset op i et hjem med mangelfuld sprogstimulering.
  • Evidensgrundlaget for forskellige sprogforståelsesindsatser i indskolingen er svagt, og på mange områder mangler der viden, der er sikker nok til, at der kan laves anbefalinger til, hvilke indsatser man mest hensigtsmæssigt kan iværksætte i forhold til elever i indskolingen med sprogforståelsesvanskeligheder. 
  • Det ser ud til, at det er muligt at opnå effekter for elever med sprogforståelsesvanskeligheder, men effekterne er begrænsede, så der vil sandsynligvis være brug for vedvarende opmærksomhed på vanskelighederne. Det tyder på, at jo mere omfattende vanskeligheder, eleverne har, desto sværere er det at opnå positiv effekt af indsatsen.

 

Faktaoplysninger

Forskningskortlægningen bygger på 48 studier med sprogforståelsesindsatser til elever i indskolingen med sprogforståelsesvanskeligheder. En stor del af undersøgelserne omhandler elever med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD), mens eleverne i hovedparten af de øvrige undersøgelser er udvalgt på baggrund af en sprogscreening. Der er relativt få indsatser specifikt til flersprogede elever eller elever med lav socioøkonomisk status.

Forskningskortlægningen er en del af kortlægningsprojektet Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder gennemført af Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Ud over forskningskortlægningen er der i projektet gennemført en afdækning af praksis, baseret på dels en spørgeskemaundersøgelse, dels en interviewundersøgelse.

Find den samlede udgivelse fra projektet, herunder forskningskortlægningen på Nationalt videncenter for Læsnings hjemmeside

Projektet er igangsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Kreditering

Forskningskortlægningen er udarbejdet af selvstændig konsulent, Dorthe Klint Pedersen, samt Mads Poulsen og Rikke Vang Christensen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet og publiceret i februar 2022.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.