Viden om

Viden Om - sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

Denne Viden Om-udgivelse samler de elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest. Både hvad angår tilegnelse af det danske sprog og læsning. 

Introduktionsvideo

Få en introduktion til de udfordringer, som tosprogede elever kan stå med, når de skal opbygge et godt ordforråd og styrke deres læseforståelse. 

Tak til Hasle Skole for at medvirke i filmen.

© EMU Video

Hent materialer

Hvad virker ifølge forskningen? Vidensnotat med fokus på evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever generelt i grundskolen.

Hvad virker i følge forskningen? Notatet har særligt fokus på nyankomne elever og præsenterer forskningsbaseret baggrundsinformation om sprogtilegnelse.

To udviklingsredskaber til henholdsvis lærere, pædagoger og ledelser. Fokus er på at bringe egne erfaringer og refleksioner i spil på en baggrund af forskningsbaseret viden.

Få et visuelt overblik over didaktiske metoder, der understøtter tosprogede elevers før-faglige og faglige ordforråd.

Visuelt overblik over tre effektive metoder til undervisning af tosprogede elever.

Visuelt overblik over faser og processer i andetsprogstilegnelsen hos tosprogede, som begynder at lære dansk helt fra grunden i skolealderen.

Viden Om-udgivelser

unpublished

Viden Om-udgivelser

Viden Om-udgivelser er videnspakker, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om-udgivelse består af forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-udgivelserne finder du eksempelvis disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater / Power Point med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.