Forskning og viden

Barnets Stemme: Inddrag barnet systematisk ved tegn på mistrivsel

En ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at der er mange positive erfaringer ved aktiv og systematisk inddragelse af børn ved tegn på mistrivsel.

Hvordan kan barnets eget perspektiv inddrages systematisk, når skolen er bekymret for et barns trivsel? Og hvordan kan denne viden bruges i et systematisk samarbejde omkring barnet? 

Det har en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fokus på. Rapporten beskriver Barnets Stemme, hvor fire folkeskoler har arbejdet med at inddrage barnets perspektiv i samarbejde med PPR, når barnet viser tegn på mistrivsel.

 

Formål

Formålet med Barnets Stemme er, at skolen støtter den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling, ved at lærere og pædagoger gennemfører børneinterview, når der opstår en bekymring for en elev. På baggrund af den opnåede viden om barnets eget perspektiv, igangsættes pædagogiske tiltag i et samarbejde med eleven, forældrene og fagpersoner.

De centrale elementer i Barnets Stemme er:

  • Barnets perspektiv inddrages gennem børneinterview ved bekymring for barnet
  • Viden om barnets perspektiv omsættes i konkrete tiltag
  • Det tværfaglige samarbejde omkring barnet er ressource- og løsningsorienteret.

 

Hovedresultater

Evalueringen peger på følgende resultater af erfaringerne med Barnets Stemme på de fire skoler:

  • Elever oplever sig set og hørt gennem børneinterview og de fagprofessionelles igangsættelse af handling
  • Forældre oplever, at de indgår som ressource i samarbejdet
  • De professionelle får en systematisk og bred indsigt i barnets situation, som de kan handle på baggrund af
  • De tiltag og handlinger, der igangsættes ved et barns mistrivsel, opleves at være mere målrettede
  • Skolerne vurderer, at flere elever trives i skolens fællesskab og færre segregeres,

 

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA - 2022.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.